Skip til primært indhold

Region Syddanmark gennemgår amputationssager 3 år tilbage

I kølvandet på en analyse af amputationsfrekvensen i regionerne, der blev offentliggjort den 9. august, har Region Syddanmark holdt møder med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen og regionen er blevet enige om at gennemføre en journalgennemgang af udvalgte patienter fra perioden 2019 - 2021.

Region Syddanmark har valgt at gennemgå en række patientjournaler på baggrund af en ny analyse. Analysen, der er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), viste, at der er store regionale forskelle på antallet af benamputationer. Derudover er der også store forskelle i antallet af amputationsforebyggende operationer.

Indtil 2016 fulgtes antallet af amputationer ad på tværs af regionerne, men efterfølgende har der vist sig stigende regionale forskelle. Region Syddanmark har således haft et stabilt niveau siden 2016, mens Region Hovedstaden og Region Nordjylland har formået at sænke antallet af amputationer.

Region Syddanmark undersøger en udvalgt gruppe patienter

Koncerndirektør Kurt Espersen fortæller, at Region Syddanmark har afholdt møder med Styrelsen for Patientsikkerhed i forlængelse af analysen. Formålet har været at afdække, om der er behov for, at regionen gennemgår journaler, og i så fald hvordan regionen laver den mest kvalificerede gennemgang:

- Vi gennemgår nu efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed patientjournalerne for de patienter, der er blevet amputeret i 2019, 2020 og 2021 med fokus på de patienter, der ikke har været tilset af en karkirurg først. Vi har ikke noget, der indikerer, at patienterne ikke har modtaget den korrekte behandling, men vi er enige om, at det giver god mening at dykke ned i den specifikke målgruppe for at være helt sikker.

Region Syddanmark forventer, at det drejer sig om cirka 200-300 patienter, og forhåbningen er, at gennemgangen vil kunne være gennemført i løbet af nogle måneder. Herefter vil der blive taget stilling til, om der skal gøres yderligere.

En gennemgang kan give vished for patienterne

Region Syddanmark har ikke haft kapacitetsproblemer og dermed heller ikke lang ventetid på det karkirurgiske område, og Odense Universitetshospital har tilmed hjulpet Region Sjælland med at behandle patienter.

Derudover har Region Syddanmarks lægefaglige eksperter på området i foråret lavet en gennemgang af regionens tal og procedurer på området, og her var der ikke umiddelbart noget internt, der tyder på, at der er begået fejl.

Kurt Espersen mener dog, at det er vigtigt, at der ikke er borgere, der føler sig utrygge efter deres amputation:

- Jeg kan godt forstå, hvis analysen fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram har givet anledning til bekymringer hos nogle af de borgere, der har fået foretaget en amputation af benet. Her kan en gennemgang være med at give en afklaring. Foruden analysen udsender vi et brev til de patienter, som har fået amputeret deres ben i perioden 2016 - 2021, hvor vi opfordrer dem til at kontakte regionen, hvis de er utrygge eller usikre på deres behandlingsforløb.

Bekymrede patienter med en konkret mistanke om mangelfuld behandling kan kontakte Region Syddanmarks patientvejledere og få rådgivning og vejledning om deres rettigheder, herunder om hvordan de klager og søger erstatning.

APPFWU02V