Skip til primært indhold

Region Syddanmark er færdig med udvidet amputationsundersøgelse

Region Syddanmarks udvidede undersøgelse af benamputerede patienter er afsluttet. De uvildige auditorer har identificeret 119 patienter, der muligvis kan have ret til erstatning. Regionen har vejledt dem i at søge erstatning.

Region Syddanmark satte i maj gang i en udvidet undersøgelse af patientjournaler for 2.455 benamputerede patienter. Region Syddanmark har samarbejdet med Region Sjælland om undersøgelsen. Undersøgelsen har set på alle benamputationsforløb i perioden 15. juni 2013-31. december 2022, hvor patienter har fået foretaget amputation ved hofte, lår, knæ eller underben.

Region Syddanmarks del af undersøgelsen er nu afsluttet, og resultatet er:

  • 2.455 patientforløb er blevet undersøgt
  • 272 patientforløb er frasorteret på grund af f.eks. ulykke eller kræft
  • 119 patienter (5,5 %) er udpeget til at blive vejledt i at søge erstatning.

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen siger:

- Det er et betryggende resultat, hvor vi ender med at skulle vejlede en forholdsvis lille procentdel af patienterne om, at de kan søge erstatning. Jeg er lettet over, at antallet ikke er større. Fra regionens side har vi taget sagen meget alvorligt – og jeg håber, at patienter og deres pårørende føler, at vi har gjort alt, hvad vi kunne for at sikre tillid til sundhedsvæsenet og den behandling, de har fået.

Kurt Espersen fortsætter:

- Formålet med undersøgelsen har været at give patienter og deres pårørende vished om, hvorvidt de har modtaget den rette behandling. De uvildige auditorer har identificeret de patienter, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt de har fået den rette behandling. Om patienterne er berettiget til en erstatning er udelukkende en vurdering, Patienterstatningen kan lave.

Regionen vil nu samle op og evaluere på undersøgelsen. Den videre proces vil foregå efter sommerferien, når den samlede rapport over undersøgelsen ligger klar.  

Patienter informeret undervejs

Regionen har løbende taget kontakt til nulevende patienter via brev, hvis undersøgelsen har vist, at de skulle vejledes i at søge erstatning. De fleste nulevende patienter er også blevet kontaktet direkte telefonisk af regionen for at få en uddybende forklaring.

Regionen er nu i gang med at kontakte pårørende til afdøde patienter. Der er en lille gruppe af de afdøde, hvor der ikke er blevet udpeget en bobestyrer efter deres død. Regionen forsøger nu med hjælp fra skifteretten at finde en løsning.

Flere benamputerede patienter kan blive vurderet af Patienterstatningen

Alle fem regioner har 1. juli 2023 indgået en aftale med Patienterstatningen, der giver benamputerede patienter mulighed for at få deres sag vurderet hos Patienterstatningen, selvom deres sag hidtil har været forældet.

Aftalen betyder, at alle patienter, som har fået foretaget en benamputation fra 1. januar 2010 og frem kan få behandlet deres sag ved Patienterstatningen, hvis de opfylder kravene i aftalen. Det vil sige, at Patienterstatningen ser bort fra den tidligere forældelsesfrist på 10 år i disse sager og kommer med en vejledende udtalelse om eventuel erstatning i stedet for. Aftalen inkluderer ikke amputationer foretaget på grund af f.eks. ulykke eller kræftsygdom.

Sidste frist for at søge om erstatning med den nye aftale er den 31. december 2023.

Patienter, der opfylder kravene, kan sende en ansøgning om erstatning til Patienterstatningen via deres hjemmeside: www.patienterstatningen.dk

Man kan læse mere om aftalen på regionens hjemmeside om amputationsundersøgelsen.

APPFWU01V