Skip til primært indhold

Optagelser af vagtlægesamtaler må ikke sløres

Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen har henvendt sig til Region Syddanmark, da de er blevet bekendt med, at vagtlægerne i Region Syddanmark siden 2014 har udleveret slørede lydoptagelser til brug i klagebehandlingen. Styrelsen og Patienterstatningen har understreget, at de skal have optagelserne uredigerede.

Region Syddanmark har modtaget en henvendelse fra Styrelsen for Patientklager samt Patienterstatningen om vagtlægerne i Syddanmarks brug af slørede optagelser i forbindelse med behandlingen af klagesager.

Styrelsen og Patienterstatningen er nogle af de centrale myndigheder, som modtager klager fra patienter og pårørende, der ikke er tilfredse med den behandling, de har fået hos lægevagten. For at vurdere og træffe afgørelse i klagerne, beder myndighederne lægevagten om at få udleveret de lydoptagelser, der foreligger af telefonsamtalen mellem læge og patient.

Imidlertid er styrelsen og Patienterstatningen for nylig blevet opmærksom på, at de har modtaget slørede optagelser af sådanne telefonsamtaler siden 2014. En praksis, som de kræver ændret. De ønsker, at vagtlægerne udleverer den originale lydoptagelse, da det skal bruges som bevis i en afgørelse i en klagesag.

Region Syddanmark protesterede over sløring

Da vagtlægerne begyndte at sløre optagelserne i 2014, pointerede Region Syddanmark, at sløringen var problematisk, da sløringen potentielt kunne gøre det svært at vurdere tonen i telefonsamtalen mellem lægen og patienten.

Vagtlægerne valgte dog at fortsætte med løsningen.

Nu har Styrelsen for Patientklager samt Patienterstatningen bedt Region Syddanmark om at reagere i sagen. Koncerndirektør Kurt Espersen understreger, at praksissen med at sløre stemmerne skal ophøre med det samme:

- Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen har kontaktet os og understreget, at vagtlægerne ikke må sløre stemmerne. Det skal vagtlægerne naturligvis acceptere, og det har vi nu bedt vagtlægerne om at rette ind efter. Jeg havde gerne set, at regionen tilbage i 2014 havde sat foden ned overfor tiltaget, og at regionen havde været opmærksom på, at lydoptagelserne faktisk ikke må sløres. Patienter, pårørende og de myndigheder, der skal behandle klager, skal naturligvis have de bedst mulige vilkår for at vurdere en eventuel klagesag.

Region Syddanmark bakker op om en ny gennemgang af patientsager

Patienterstatningen har oplyst, at de nu vil gennemgå omkring 120 sager for at sikre, at der ikke er sket fejl i deres sagsbehandling som følge af sløringen. Koncerndirektør Kurt Espersen er glad for, at sagerne bliver taget op igen, så patienterne får behandlet deres klagesager ordentligt:

- Patienterne har krav på at få behandlet deres sag på det bedst mulige fundament, og derfor er jeg glad for, at Patienterstatningen tager sagerne op igen. Vi bliver nødt til at være 100 procent sikre på, at patienterne får de erstatninger, som de er berettiget til.

Koncerndirektøren oplyser, at der vil være udgifter forbundet med gennemgangen af sagerne, og at Region Syddanmark er i færd med at afklare, hvem der skal dække den udgift. Han forventer dog, at det vil være PLO, da det er dem, der har holdt fast i praksissen med at sløre lydfilerne.

Fakta:

Region Syddanmark har indgået en aftale med PLO Syddanmark om at tilrettelægge, bemande og drive lægevagten i Region Syddanmark.
Det er derfor PLO Syddanmark, der via et vagtudvalg, har ansvaret for lægevagten, og herunder ansættelse af vagtlægechefer.

Vagtlægecheferne skal sørge for at lægevagten er bemandet, og at vagtlægerne følger de gældende instrukser og retningslinjer.

Det er også vagtlægechefen, der sammen med vagtudvalget kan sanktionere enkelte vagtlæger.

Yderligere oplysninger:

Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark – kan kontaktes via presserådgiver Carsten Bruun.

Presserådgiver

Carsten Bruun

Presserådgiver

Rådgiverteamet - Koncern Kommunikation


20 26 33 92
APPFWU01V