Skip til primært indhold

Fem ungdomsuddannelser i Region Syddanmark kickstarter klimaindsatser

Elever fra fem uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark er i dag samlet til virtuelt kickoff på et pilotprojekt, der skal føre til mere klimavenligt forbrug og grønnere adfærd på ungdomsuddannelserne.

Om det skal være samkørselsordninger, grønnere kantine, bæredygtige studieture eller noget helt fjerde, der skal sættes i gang for at gøre ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark mere klimavenlige, skal eleverne selv være med til at bestemme.

Derfor skyder Region Syddanmark sammen med den grønne tænketank CONCITO nu et nyt pilotprojekt i gang. I pilotprojektet skal flere end 50 klimaengagerede elever fra hhv. Vejen Business College, Odense Katedralskole, EUC Syd - Tønderafdelingen, Svendborg Gymnasium og Kolding Gymnasium udarbejde en klimahandleplan og igangsætte klimaindsatser på deres skoler.

Tage Petersen (V), formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft i Region Syddanmark, siger:

- Eleverne er de helt rigtige at inddrage, når det handler om at lave klimahandleplaner, der mindsker skolernes klimaaftryk. Vi ved fra tidligere arrangementer, at unge i dag er løsningsorienterede. De ser muligheder frem for begrænsninger, og derfor er jeg utrolig spændt på at se de konkrete klimaindsatser, der kommer ud af processen. Hvis konceptet bliver en succes, kunne det være spændende at udbrede erfaringerne til andre ungdomsuddannelser i Syddanmark. På den måde er de unge, der deltager i pilotprojektet, med til at fremme klimavenligt forbrug og adfærd og sætte kursen for mere klimavenlige og bæredygtige ungdomsuddannelser i Syddanmark.

Kolding Gymnasium er et af de uddannelsessteder, der deltager i pilotprojektet. Her siger rektor Sune Hother Petersen:

- Klimaet, klimadebatten og vores adfærd i den sammenhæng betyder meget for os alle, og det er entydigt, at det er noget, der både interesserer og bekymrer vores elever, derfor er det helt naturligt og samtidigt også vigtigt for os at gå ind i projektet for også herigennem at kunne uddanne vores elever til at forstå – og bidrage til at løse – de store udfordringer, som er foran os.

Starter med en temperaturmåling

For at identificere de indsatsområder, der skal med i skolernes klimahandleplaner, skal hver skole starte med at undersøge, hvor klimavenligt forbrug og adfærd er på skolen i dag. Eleverne skal svare på spørgsmål i forhold til deres transport til og fra skole og deres forbrug af tøj, elektronik og mad.

Resultaterne af undersøgelserne skal deltagerne i pilotprojektet hen over efteråret og vinteren bruge til at beslutte, hvor de gerne vil sætte ind for at gøre forbrug og adfærd på skolen mere klimavenligt. Det skal ske på en række workshops faciliteret af CONCITOs Klimaambassade, hvor eleverne får mulighed for at få viden, diskutere og dele erfaringer. CONCITO leverer faglige input og hjælper med at udvikle de konkrete indsatser.

- Klimaudfordringen og den grønne omstilling kræver handling og samarbejde på tværs af samfundet. Det er vores erfaring, at der ligger en masse lyst, samarbejdsvillighed og handlingskraft hos unge danskere. Derfor er det enormt positivt, når denne kæmpe ressource aktiveres for at fremme bæredygtige initiativer. Hos CONCITO glæder vi os til at følge og understøtte de unges arbejde gennem pilotprojektet, siger Christian Peter Ibsen, der er direktør for CONCITO

Syddanmarks mest klimavenlige ungdomsuddannelse

Pilotprojektet starter med et virtuelt kickoff-arrangement 26. august. De deltagende ungdomsuddannelser har forpligtet sig til at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 10-15 elever og to skolerepræsentanter (undervisere, ledere, medarbejdere), der skal drive klimaindsatsen på egen skole.

Pilotprojektet afsluttes til marts næste år med en kåring af den mest klimavenlige skole blandt de deltagende skoler. Kåringen sker på baggrund af de klimahandleplaner, der udarbejdes i pilotprojektet og de konkrete klimaindsatser, som ungdomsuddannelserne sætter i gang.

Fakta:

Alle ungdomsuddannelser i Region Syddanmark er blevet inviteret til at deltage i pilotprojektet, der har  plads til fem deltagende ungdomsuddannelsesinstitutioner. Blandt de tilmeldte er der i udvælgelsen lagt vægt på størst mulig spredning af ungdomsuddannelserne i forhold til uddannelsestype og geografi.

Det er gratis for ungdomsuddannelserne at deltage. Hver deltagende uddannelsesinstitution kan af Region Syddanmark modtage op til 45.000 kr. til at igangsætte klimaindsatser i pilotprojektet.

Hvis pilotprojektet om klimahandleplaner bliver en succes, kan erfaringerne udbredes til alle ungdomsuddannelser i Region Syddanmark. 

Yderligere oplysninger:

Tage Petersen (V), formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Region Syddanmark.

Sune Hother Petersen, rektor, Kolding Gymnasium, tlf: 26294327

Christian Peter Ibsen, direktør, CONCITO, tlf: 25441247

Kontaktoplysninger på det øvrige regionsråd

Kontaktoplysning

APPFWU02V