Skip til primært indhold

Krav om mundbind på sygehuset, hos lægen og på sociale institutioner

Nu skal alle, der kommer på et sygehus, skal til læge eller på besøg på et socialt tilbud bruge mundbind eller visir, fra de træder ind ad døren, til de går igen. Det er kun indlagte patienter, borgere på sociale bosteder og børn under 12 år, der ikke skal have det på.

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for brugen af værnemidler på sundheds-, ældre- og socialområdet.
 
Det betyder, at der fra i dag, torsdag 29. oktober 2020, er krav om, at alle, der kommer på et sygehus, har en tid hos en praktiserende læge, speciallæge eller anden behandler, eller skal på besøg på et socialt botilbud, skal have mundbind eller ansigtsvisir på, mens de færdes indendørs.
 
Børn under 12 år, indlagte patienter og mennesker, der bor på et socialt botilbud, er dog ikke omfattet af det nye krav. Det samme gælder for personer, der af fysiske eller mentale årsager er undtaget fra at bruge mundbind.
 
Kravene har til hensigt at beskytte særligt sårbare grupper mod at blive smittet med corona.
 
Koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark siger:
 
-  Som situationen udvikler sig, skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte sårbare patienter og borgere på sygehuse og botilbud. De har større risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittede, og derfor giver det god mening, at man skal bære mundbind, når man færdes et sted, hvor der er mange særligt sårbare til stede.
 
Patienter, pårørende og andre besøgende kan bruge den samme type mundbind, som de formentlig allerede har derhjemme og bruger på togrejser eller restaurantbesøg. Det anbefales at bruge CE-mærkede engangsmundbind eller stofmundbind af god kvalitet. Man må også bruge et ansigtsvisir.

Medarbejdere skal også bruge ansigtsværnemidler

Kravet om ansigtsværnemidler gælder også for medarbejderne på sundheds-, ældre- og socialområdet, der har kontakt til patienter, borgere, beboere eller andre brugere. 
 
Hvis medarbejderen opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvor det kun er andre medarbejdere, der har adgang, behøver de dog ikke at bære ansigtsværnemidler. Det kan for eksempel være omklædningsrum, depoter eller kontorer.
 

Yderligere oplysninger

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU02V