Skip til primært indhold

5 kandidater dyster om Frivillighedsprisen 2020

Det var ikke let, men en dommerkomité har nu valgt de 5 frivillige indsatser, som skal dyste om at vinde Region Syddanmarks Frivillighedspris 2020.

Med frivillige hænder, der strækker sig lige fra førstehjælpere på Strynø over musikere på en intensivafdeling i Esbjerg til oplevelser for sårbare flygtningefamilier bl.a. på Fyn, viser de 5 nominerede, hvor bred paletten er, når det handler om frivillige indsatser inden for sundheds- og socialområdet i Region Syddanmark. 

Alle er de med til at yde en stor indsats til gavn for patienter og pårørende, og de må nu vente i spænding indtil prisuddelingen, som foregår 9. september i den nye sengebygning på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Mange vil hylde frivillige

Der blev indstillet i alt 30 frivillige indsatser til prisen tilbage i januar og februar, og det er medarbejdere i regionen, frivillige og syddanskerne selv, der står bag indstillingerne.

Planen var, at en dommerkomité allerede i marts skulle vælge de indsatser, der skulle nomineres til frivillighedsprisen, og at prisen skulle uddeles i maj. Men på grund af corona-pandemien blev alting udskudt.

Nu har en dommerkomité så endelig udpeget de 5 frivillige indsatser, som er nomineret til prisen:

  • Akutgruppe Strynø v. Strynø Beboerforening – yder førstehjælp og omsorg, fra en ulykke indtræffer til redningspersonalet når frem.
     
  • Red Barnet, Odense - samarbejder med Afdeling for Traume- og Torturoverlevere om oplevelsesklubber og sommerlejre for sårbare flygtningefamilier.
  • Dennis Larsen, frivillighedsgruppen på Syrenparken Socialcenter Lillebælt – arbejder utrætteligt for, at hans medborgere på Syrenparken får besøgsvenner og kontakt til frivillige.
  • Unge konservatoriemusikere fra Musikkonservatoriet i Esbjerg – spiller for patienter og pårørende på Intensivafdelingen på Sydvestjysk Sygehus på initiativ fra medarbejderne Inger Johanne Overgaard og Susanne Fischer, som har dedikeret deres fritid til initiativet.
  • Christian D. Reventlow, stifter af Parkinsonkor – har udviklet et kor for parkinsonpatienter, ”Syng med Parkinson”, i samarbejde med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark.

De 5 frivillige indsatser dyster om en hovedpris på 50.000 kroner og 2 øvrige priser på hver 10.000 kroner.

Alle indsatser fortjener en pris

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), som er med i dommerkomitéen, siger:

- Når jeg sidder og læser om de mange frivillige indsatser, som syddanskerne yder hver eneste dag, har jeg lyst til at give dem allesammen en pris. For det er et fantastisk arbejde, de alle gør på vores sygehuse og sociale centre. Men vi skal jo vælge, og vi har fundet 5 stærke kandidater til prisen.

En påskønnelse for indsatsen

Frivillighedsprisen er indstiftet af Region Syddanmark som en stor påskønnelse af de frivilliges indsats for regionen og de syddanske borgere. Prisen skal også ses som en anerkendelse af det store arbejde, som personale eller konkrete afdelinger yder for at inddrage de frivillige.
Begge parter får fornøjelse af præmiepengene, for de går til den afdeling eller institution, som vinderen er tilknyttet, og skal bruges til at videreudvikle samarbejdet med de frivillige eller til at skabe endnu bedre rammer for den frivillige indsats.

Sidste års vindere

Sidste år gik hovedprisen til unge frivillige fra Ungdommens Røde Kors i Odense for deres indsats på H. C. Andersens Børne- og Ungehospital, OUH. De 2 andre priser gik til støtteforeningen Hjertet på Rette Sted fra Børne og Ungeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus og Patientstøtterne fra Geriatrisk Afdeling på Svendborg Sygehus.

Mere om de nominerede

Akutgruppe Strynø v. Strynø Beboerforening

Strynøs Akutgruppes frivillige indsats og formål er at give beboerne på Strynø tryghed ved at yde effektiv førstehjælp, inklusiv omsorg og nærvær i tidsrummet fra en ulykkes indtræffen til redningspersonalet når frem. Indsatsen har eksisteret i næsten 18 år, hvor de frivillige har håndteret både meget alvorlige tilstande som hjertestop ved drukneulykker og borgere med lettere dehydrering. Akutgruppen har været kaldt ud mellem 2 og 20 gange om året. Den indsats, som de frivillige yder, har på alle måder været med til at opbygge gensidig respekt og tillid, hvilket har bevirket, at der ikke på noget tidspunkt har været mangel på frivillige i Strynøs Akutgruppe.

Red Barnet, Odense

Red Barnet tilbyder – i samarbejde med Afdeling for Traume- og Torturoverlevere – oplevelser til sårbare flygtningefamilier med svære krigsoplevelser i bagagen. Konceptet er, at flygtningefamilier bliver tilbudt at være en del af en oplevelsesklub, hvor de inviteres på endagsture og sommerlejre i naturen, og hvor indholdet er tilrettelagt med hensyntagen til familiernes livssituation med posttraumatisk stresslidelse. I 2020 er der aktuelt fire oplevelsesklubber med tilhørende sommerlejre i Region Syddanmark. Ud over Odense er det i Varde, Haderslev og Vejle. De frivillige arrangerer cirka 10 oplevelsesture om året, fx julefest, fastelavn og halloween.

Dennis Larsen, frivillighedsgruppen Syrenparken Socialcenter Lillebælt

Dennis Larsen er borger på Syrenparken, et socialpsykiatrisk botilbud, som henvender sig til borgere med alvorlige sindslidelser. Dennis har i mange år været en gennemgående beboerrepræsentant på alle møder om at få tilknyttet frivillige til Syrenparken. Han har trods sine egne udfordringer gået forrest i at bryde tabuet omkring sindslidelser og arbejdet for at få etableret kontakt til nye frivillige. Dennis brænder for at give medborgere på Syrenparken noget at se frem til i form af et besøg fra en besøgsven eller en frivillig, man kan følges med, når vedkomne går en tur med sin hund. Han fortæller selv, at: ”Det gør en forskel at få besøg fra en person, som ikke får penge for at være sammen med en”.

Unge konservatoriemusikere fra Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg

Siden november 2019 har patienterne på intensivafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg med jævne mellemrum fået musikken indenfor på stuerne, når unge musikere fra musikkonservatoriet frivilligt kommer og spiller for patienterne og deres pårørende. Patienterne kan komme med musikønsker. Patienterne kan ofte ikke tale, når de er i respirator. Men der er en reaktion – et smil på læben. Pårørende fortæller, at musikken gør en meget stor forskel for patienten og pårørende. Inger Johanne Overgaard og Susanne Fischer har været initiativtagere til dette og i samarbejde med lektor Margrethe Langer Bro på Syddansk Musikkonservatorium været med til at fremme opmærksomheden på, at man også på en intensiv afdeling kan have frivillige til at gøre en stor forskel for patienter og pårørende. Inger Johanne og Susanne arbejder på afdelingen og har dedikeret deres fritid til at få initiativet realiseret.

Christian D. Reventlow, stifter af Parkinsonkor

Christian D. Reventlow, der er formand for Parkinsonforeningens Fynskreds, har i samarbejde med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark, (herefter CKV) udviklet et kor for parkinsonpatienter, "Syng med Parkinson". Koret skal fungere som et supplement til den specialiserede rehabilitering, som regionen tilbyder. Mange parkinsonpatienter oplever tale- og stemmeproblemer. En tilstand, der blot forværres, som sygdommen skrider frem. Borgerne modtager typisk et otte ugers rehabiliteringsforløb i CKV. Christian og CKV har udviklet et supplerende tilbud, hvor parkinsonpatienter kan vedligeholde deres stemme og stemmetræning, længe efter den regionale rehabilitering er afsluttet. Projektet videreføres på landsplan i samarbejde med Dansk Oplysningsforbund.

Dommerkomitéen består af:

Regionsrådsformand Stephanie Lose, regionsrådsmedlem Bente Gertz, sygehusdirektør Peter Fosgrau, Sygehus Sønderjylland, Gitte Stærk, Psoriasisforeningen, Francoise Helene Smet, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, chefredaktør Mads Sandemann, JydskeVestkysten, Marianne Sille Bech Brams, Psykiatrisk Dialogforum, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.

Du kan læse mere om Frivillighedsprisen 2020 på regionens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V