Skip til primært indhold

Regionen vil reducere forureningen af Grindsted Å

Region Syddanmark tager nu hul på opgaven med at mindske de store mængder forurening, der hvert år siver ud i Grindsted Å fra fabriksgrunden. COWI er valgt som rådgiver på første del af opgaven.

Regionsrådet i Region Syddanmark afsatte som led i budgetforliget i efteråret 10 mio. kr. til at få gjort noget ved udsivningen af forurenende stoffer fra fabriksgrunden til Grindsted Å.

Nu er regionen klar til at sætte gang i den første del, som handler om at få udredt, hvilke muligheder der er for hurtigt at igangsætte en indsats, som kan reducere forureningsmængderne til åen. Til udredningsarbejdet er COWI valgt som rådgiver. 

- Det er vigtigt, at vi hele tiden bliver klogere på forureningen, så vi får gjort tingene i den rigtige rækkefølge, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, og fortsætter: 

- I dag er der ingen tvivl i om, at det rigtige er at starte ved Grindsted Å. For det er her, man vil kunne få en umiddelbar og mærkbar effekt for de penge, partierne bag budgetforliget har afsat.

Alle partier i regionsrådet minus Enhedslisten står bag budgetforliget. 

Størst effekt ved åen

I alt er der anvendt og produceret 1.169 forskellige stoffer på det tidligere Grindstedværket. Mange af stofferne, herunder klorerede opløsningsmidler, oliestoffer og nogle medicinalprodukter, kan være skadelige for miljøet.

Det er langtfra tilfældigt, at regionens indsats over for forureningsfanen i grundvandet fra fabriksgrunden sker tæt på åen. For en afgravning af forureningen på fabriksgrunden vil formentlig tidligst kunne måles ved åen om 50 år, fordi forureningen er så længe om at blive transporteret med grundvandet. Og samtidig viser regionens undersøgelser, at størstedelen af forureningen allerede har forladt fabriksgrunden.

- Der har i mange år fosset forurenet grundvand ud i Grindsted Å. Men for første gang har vi nu viden og teknologi til at kunne forsøge at gøre noget ved det. Så er det eneste ansvarlige også, at gøre det så hurtigt som muligt. I dette tilfælde taler vi om snarere ét år end to, hvis alting går, som det skal, siger Stephanie Lose.

Udredning færdig inden sommerferien

Allerede ved udgangen af maj måned skal COWI aflevere sin vurdering af, hvilke midlertidige afværgeforanstaltninger der kan reducere udsivningen af forurening til Grindsted Å. Vurderingen skal også indeholde overslag over, hvad det vil koste at etablere og drive afværgeanlægget. En eventuel fase 2 og 3 vil kunne iværksættes umiddelbart efter sommerferien, hvis regionsrådet er tilfreds med et af forslagene. I givet fald er det målet, at det midlertidige afværgeanlæg er etableret og sat i drift inden nytår.

Formanden for Miljøudvalget i Region Syddanmark, Jørn Lehmann Petersen (S), understreger, at regionen ikke kan løfte opgaven alene:

- Den del, som er sat i gang nu, drejer sig om en midlertidig indsats, der skal køre, indtil vi kan etablere en permanent afværgeindsats. Ligesom i Kærgård Klitplantage skal der først laves en række undersøgelser og eventuelt etableres et pilotprojekt, som skal kvalificere mulighederne for, hvordan et permanent afværgeanlæg kan se ud. Ved en permanent indsats taler vi om et anlæg, som skal behandle en væsentligt større vandmængde end det midlertidige anlæg, og et anlæg, som skal køre i årtier. Så vi har brug for statslige midler, hvis vi skal nå en langtidsholdbar løsning.

FAKTA:

Fase 1 løber indtil 24. maj: Til udredningsarbejdet er COWI valgt som rådgiver med Geosyntec som underrådgiver. Begge har erfaring fra opgaverne med at fjerne forurening i Kærgård Klitplantage.

Når COWI har afleveret sin udredning, skal den politisk behandles i Miljøudvalget 18. juni 2019 og efterfølgende i regionsrådet, inden man evt. går videre til fase 2 og 3.
 
En eventuel fase 2 vil indeholde detailplanlægning af et afværgeanlæg og vil tidligst kunne iværksættes til august.

En eventuel fase 3 vil indeholde etablering, opstart og indkøring af afværgeanlægget. Hvis alt klapper, kan anlægget være i drift i løbet af december 2019.

Selv med økonomisk hjælp fra staten til et permanet afværgeanlæg ved Grindsted Å, vil det tage årtier at få ryddet op efter i de komplekse forureninger ved åen, i grundvandet under byen og ved de andre forurenede steder i og omkring byen. 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V