Skip til primært indhold

Syddansk rengøring forbedret over en årrække

I 2013 besluttede politikerne i Region Syddanmark, at der skulle foretages eksterne kvalitetseftersyn af rengøringen på sygehusene. Tallene viser, at udviklingen er gået den rigtige vej – og at rengøringsstandarden på regionens sygehuse er meget høj.

Hvert halvår får Region Syddanmark foretaget et eksternt kvalitetseftersyn af rengøringen på de syddanske sygehuse.

Når man ser på, hvordan de regionale rengøringstal har udviklet sig, så kan man se, at rengøringen siden 2017 – hvor eftersynet blev skærpet – er blevet forbedret væsentligt.

 

Formand for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- Jeg er enormt glad for at se den udviklingskurve. Da vi indførte det eksterne kvalitetseftersyn, var det netop, fordi vi ønskede, at der blev mere fokus på området. Det er der kommet. Vi er ikke helt i mål, og det er jeg heller ikke sikker på, vi kommer, for det kan altid blive lidt bedre. Men når jeg ser den forbedring, der allerede er sket, så må jeg bare tage hatten af for de medarbejdere, der har andel i det.

Eksternt firma laver eftersynet

Kvalitetseftersynet bliver foretaget af det eksterne firma Dansk Servicerådgivning.

Dansk Servicerådgivning gennemgår sygehusenes lokaler i henhold til to fagligt anerkendte standarder kaldet DS/INSTA 800 og DS 2451-10.

DS/INSTA 800 gennemgår den generelle rengøringskvalitet.

DS 2451-10 gennemgår rengøringen på udvalgte områder, hvor det er sandsynligt, at smitte kan forekomme og dermed forårsage direkte eller indirekte smitte.

Lokalerne er rene

I kvalitetseftersynet fra 1. halvår 2019 viser gennemgangen, at den generelle rengøring er helt i top på alle sygehuse, hvor det er næsten 100 procent af de undersøgte lokaler, der er godkendte.

Poul-Erik Svendsen er godt tilfreds med resultatet:

- Det er et rigtig flot resultat. Det vidner om, at de medarbejdere, der gør rent på vores sygehuse, er enormt dygtige og grundige i det daglige arbejde, og at man ude på sygehusene har arbejdet fokuseret med området.

Fokus på udsatte rengøringsområder

De områder, som bliver gennemgået ved DS 2451-10, er udsatte punkter eller flader, hvor smitte kan forekomme. Det kan være afskærmningen mellem patienter, skabs- og dørgreb og teknisk udstyr som ultralydsscannere og blodtryksmålere. Områder, hvor kravene er ekstra høje.

Her er den overordnede udvikling også positiv.

Poul-Erik Svendsen tror på, at den positive udvikling vil fortsætte:

- Vi har sat barren meget højt med de her standarder. Derfor glæder det mig, at sygehusene klarer sig godt, og at pilen peger opad. Jeg noterer mig også, at der er sket en markant fremgang på OUH. Det vil jeg godt kvittere for. Det vidner om, at de er inde i en god proces.

Rengøringseftersyn er meget grundige

Når man læser om rengøringseftersyn, hvor resultaterne ikke godkendes, så kan man godt få det billede, at lokalerne så må være sølet til i blod, snavs og andet skidt. Det er ikke tilfældet.

Kvalitetseftersynene af rengøringen er så grundige, at det ofte er små observationer, der betyder, at et lokale ikke godkendes. Det kan for eksempel være et enkelt hår på siden af et bord eller på undersiden af en toilet-forhøjer, en efterladt tråd fra en aftørringsklud eller en lille blodplet på bagsiden af apparatur på en operationsstue.  Mere skal der ikke til, for at et lokale bliver afvist, selvom det i øvrigt fremstår rent. Så kravene er meget høje.

Det overordnede indtryk af rengøringen er da også godt, oplyser chefkonsulent for kvalitetssikring Pernille Bæk fra Dansk Servicerådgivning, der har udført kvalitetseftersynene:

- Langt de fleste lokaler på sygehusene fremstår rene. Når vi er ude på sygehusene, er det også vores indtryk, at man bruger eftersynene til at forbedre sig, lære nyt og sætte fokus på området.

Fakta:

Region Syddanmark gennemfører 2 gange årligt eksterne kvalitetseftersyn af rengøringen på samtlige syddanske sygehuse.

Eftersynene bliver foretaget af det eksterne firma Dansk Servicerådgivning.

Resultaterne fra foråret 2019 viser følgende:

Godkendt eftersyn af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler godkendes 199. Det svarer til en godkendelsesprocent på 99,5.

Godkendt eftersyn af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler godkendes 198. Det svarer til en godkendelsesprocent på 99,0.

Godkendt eftersyn af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler består 198. Det svarer til en godkendelsesprocent på 99,0.

Godkendt eftersyn af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler består 191. Det svarer til en godkendelsesprocent på 95,5.

Godkendt eftersyn af DS/INSTA 800 - Ud af 315 lokaler består 308. Det svarer til en godkendelsesprocent på 98,0.

Ikke godkendt eftersyn af DS 2451-10 - Ud af 315 lokaler består 292. Det svarer til en godkendelsesprocent på 92,7.

Godkendt eftersyn af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler består 200. Det svarer til en godkendelsesprocent på 100.

Godkendt eftersyn af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler består 190. Det svarer til en godkendelsesprocent på 95,0.

Godkendt eftersyn af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler består 199. Det svarer til en godkendelsesprocent på 99,5.

Ikke godkendt eftersyn af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler består 182. Det svarer til en godkendelsesprocent på 91,0.

Yderligere informationer

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark.

Afdelingschef Mads Haugaard, kvalitet og forskning, Region Syddanmark, mobil 29 20 19 84.

Kontaktoplysning

APPFWU01V