Skip til primært indhold

Regionsrådspolitikere vil afdække alle muligheder for lokale sydfynske fødselstilbud

Region Syddanmark er i færd med at kigge på, hvilket fødetilbud kvinderne på Sydfyn skal have i fremtiden. Forskellige krav og udfordringer gør det umiddelbart svært at fastholde en fødeafdeling i Svendborg, men politikerne vil afdække alle muligheder for lokale løsninger.

En række krav og udfordringer har over en årrække lagt pres på fødeafdelingen på Svendborg Sygehus.

Fødeafdelingen lever ikke op til Sundhedsstyrelsens specialevejledning, da der i Svendborg ikke er børnelæger tilstede med særlig viden om sygdomme hos det nyfødte barn såsom vejrtrækningsproblemer. (Bemærk: Det foregående afsnit er blevet præciseret siden pressemeddelelsens udsendelse.)

Det har derudover gennem en længere periode været særdeles svært at rekruttere læger til fødeafdelingen i Svendborg, hvilket gør det svært at besætte vagterne. 

Regionsrådet besluttede i 2010 at samle fødslerne på det kommende nye universitetshospital i Odense, men i budgetaftalen for 2018 valgte forligspartierne, at de ville undersøge de forskellige muligheder for en lokal løsning på Sydfyn.

Politisk åbenhed for lokal løsning

Sundhedsudvalget skal 25. juni behandle sagen, og hvis det står til formanden for sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), så er han villig til at se på alle bud på lokale løsninger på Sydfyn.

- Jeg har ikke lagt mig fast på noget endnu, og jeg er indstillet på, at vi afdækker alle muligheder for en lokal løsning på Sydfyn. En vigtig del af at have et regionsråd er, at vi kan tage borgernes briller på og anskue sager som denne fra flere vinkler og nogle gange finde nogle løsninger og kompromisser, som sikrer et fagligt godt og lokalt sundhedsvæsen.

Løsning skal være fagligt i orden

En faglig arbejdsgruppe med ledere blandt jordemødre, fødselslæger og børnelæger har udarbejdet en rapport med forskellige scenarier for den fremtidige organisering af fødselstilbuddet på Sydfyn.

Og selvom der kan være mange argumenter for og imod de forskellige løsninger, så lægger udvalgsformanden vægt på, at det vigtigste parameter er, at den kommende løsning skal være fagligt i orden:

- Vi skal have fundet nogle løsninger, som vi rent sundhedsfagligt kan stå på mål for, og som sikrer et godt fødselstilbud til de gravide. Den høje kvalitet og patientsikkerheden kan vi altså ikke komme udenom, når vi skal diskutere alternativerne.

Regionsrådspolitikerne vil nu arbejde videre med rapporten fra fagfolkene og tage en endelig politisk beslutning senere på året.

Se referat for Sundhedsudvalget 25. Juni. 

Yderligere oplysninger

APPFWU02V