Skip til primært indhold

Sygehuspartnerskab sikrer vækst og patientsikkerhed

Syddanske virksomheder udvikler brugbare løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer – til gavn for sygehusene, patienterne og regional vækst.

Der er behov for et tæt samarbejde mellem offentlige og private aktører, hvis vi skal løse sundhedsvæsenets udfordringer bedst muligt og samtidig skabe vækst i forbindelse med sygehusbyggerierne.

Det var tanken, da Markedsmodningsfonden sammen med de fem regioner og regionale vækstfora i 2011 etablerede Sygehuspartnerskabet. Og partnerskabet har båret frugt. Således er der flere eksempler på, at bl.a. syddanske virksomheder udvikler løsninger, der gavner både virksomhedernes vækst og det offentlige sundhedsvæsen – og derigennem patienterne på landets sygehuse.

Robotløsninger breder sig på sygehusene

Senest har odenseanske Gibotech i samarbejde med Nordsjællands Hospital udviklet sorteringsrobotten GIBOSORT. Robotten automatiserer arbejdsopgaverne mellem blodprøvers ankomst til laboratoriet og frem til selve analysen. Det giver både en hurtigere diagnosticering og eliminerer risikoen for menneskelige fejl. Anlægget forventes at være installeret og i drift på Nordsjællands Hospital i Hillerød omkring udgangen af 2015.

Administrerende direktør i Gibotech, Henrik Anker, glæder sig over udbyttet af Sygehuspartnerskabet:

 - Uden Sygehuspartnerskabets medfinansiering havde vi ikke haft de fornødne ressourcer til det langsigtede udviklings- og innovationsarbejde, vi har gennemført. Konkret står vi nu med en færdigudviklet løsning og forventer på den baggrund at øge omsætningen frem til 2017 med ca. 10 mio. kr., siger han.

Også robotvirksomheden Blue Ocean Robotics har gavn af Sygehuspartnerskabet. Blue Ocean Robotics er af Sygehuspartnerskabet blevet valgt til at udvikle en mobil desinfektionsrobot, som selv kan køre rundt og desinficere på sygehusenes patientstuer og baderum, idet smittespredning er et af flere problemer, som Sygehuspartnerskabet har efterspurgt virksomhedernes bud på innovativ løsning af.

Nødvendigt samarbejde

Formand for Innovationsudvalget i Region Syddanmark, Karsten Uno Petersen (S), understreger behovet for det offentlig-private samarbejde:

- Det betyder enormt meget for udviklingen af nye og innovative produkter, at vores sygehuse er villige til at åbne op og deltage i samarbejde med private virksomheder. Det er jo afgørende, at de private virksomheder får en viden om, præcis hvilke udfordringer sygehusene har, for at de kan udvikle så optimale produkter som muligt, siger han.

Karsten Uno Petersen fremhæver også, at Syddansk Sundhedsinnovation har betydet meget for Sygehuspartnerskabets succes i Region Syddanmark:

- Syddansk Sundhedsinnovation har opbygget særlig viden omkring afdækning og formidling af brugernes behov - f.eks. kliniske behov på et sygehus - og kan oversætte denne viden til værdifuld viden for  virksomhederne, så de står med et bedre produkt på markedet, siger han.


Fakta om Sygehuspartnerskabet

Sygehuspartnerskabet blev etableret i 2011 med i alt 100 mio. kr. Markedsmodningsfonden har bidraget med 50 mio. kr., mens de fem regioner og regionale vækstfora har bidraget med 10 mio. kr. hver. Formålet med partnerskabet er at bidrage til, at danske virksomheder kan byde ind med nye produkter og løsninger, der kan bidrage til en bedre opgavevaretagelse og en mere effektiv drift af sygehusene, og som også rummer et globalt markedspotentiale.

Yderligere oplysninger:

Karsten Uno Petersen (S), formand for Innovationsudvalget i Region Syddanmark, 
Henrik Anker, adm. direktør i Gibotech A/S, tlf. 6395 8262

APPFWU02V