Skip til primært indhold

Kunstig intelligens skal bidrage i kampen mod kræft

Regionsrådet i Region Syddanmark har bevilget knap ti mio. kr. til syv projekter, der på hver sin måde anvender kunstig intelligens til diagnosticering eller behandling.

Kræft er en af de helt store dræbere i Danmark og i verden. Men et nyt våben er ved at blive udviklet i kampen mod kræften: kunstig intelligens.

Fem ud af syv projekter, som regionsrådet i Region Syddanmark har valgt at støtte med knap ti mio. kr. fra innovationspuljen, har således kunstig intelligens og forskellige former for kræft som fokus.

Kunstig intelligens kan bane vejen for lungekræftscreening

Et af projekterne handler om anvendelse af kunstig intelligens i forbindelse med diagnosticering af lungekræft. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har i efteråret 2021 lavet en indstilling til Sundhedsstyrelsen om et nationalt screeningsprogram for lungekræft, og nylige studier viser også en reduktion i den lungekræftspecifikke dødelighed på 16-24 procent.

Et konservativt estimat viser dog, at screeningsprogrammet vil medføre en stigning på 10-14 procent i det samlede antal CT-scanninger udført i Danmark årligt. Det vil betyde, at der skal bruges fire gange så mange thoraxradiologer (de radiologer, der arbejder med røntgen af brystkasse) som i dag, men her kan kunstig intelligens træde til.

Projektet vil benytte 5000 anonymiserede billeder fra tidligere CT-scanninger til at udvikle, træne og efterprøve en kunstig intelligens-algoritme, som er i stand til at opdage og vurdere potentielle ondartede fund på CT-scanninger af lungerne. Hvis projektet bliver en succes, vil det kunne være med at bane vejen for et screeningsprogram for lungekræft, da den største barriere for et sådant screeningsprogram er de praktiske og økonomiske udfordringer.

Bedre og mere effektiv diagnostik af forstadier til livmoderhalskræft

Et andet projekt har til formål at forbedre diagnostikken af forstadier til livmoderhalskræft ved hjælp af kunstig intelligens. Det sker ved at udvikle, afprøve og implementere en kunstig intelligens-løsning, som i realtid kan guide klinikeren mod de optimale steder at foretage vævsprøver.

I dag baseres vævsprøvetagninger i høj grad på en subjektiv vurdering af en læge. Det betyder, at lægernes vurderinger kan være forskellige fra hinanden. Det kan føre til usikkerhed hos især de mindre erfarne læger. Den udviklede løsning bliver trænet på data af høj kvalitet, som er indsamlet over en længere årrække. Dermed bliver løsningen udviklet på baggrund af input fra de bedste læger til en mere objektiv og dermed mere ensartet og sikker vurdering af placering for vævsprøvetagning.

For kvinderne vil det give mindre ubehag ved undersøgelsen og en hurtigere vævsprøvetagning af højere kvalitet. For sundhedsvæsenet vil det åbne mulighed for ikke blot at forbedre undersøgelsen, men også for at støtte den urutinerede læge, da lokalisering af vævsprøverne i høj grad afhænger af lægens erfaring. En sådan effekt kan udnyttes til uddannelse af speciallæger samt til opgaveglidning, så fx sygeplejersker kan overtage opgaven og frigøre speciallægeressourcer.

Kunstig intelligens er fremtiden

Der var i alt 43 projekter, der ansøgte om midler fra innovationspuljen, men da puljen er på 10 mio. kr. i 2022, skulle der prioriteres skarpt, da der skulle udvælges, hvilke projekter der skulle bevilges midler. Alle syv projekter omhandler kunstig intelligens, og det glæder formanden for Digitaliserings- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark, Anja Lund (V):

- Der er ingen tvivl om, at der ligger et enormt potentiale for brug af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, og lige nu ser vi stadig kun toppen af isbjerget. Kunstig intelligens kan både forbedre behandling og diagnosticering og samtidig frigøre medarbejdere på vores sygehuse, så de kan bruge deres evner der, hvor det er absolut nødvendigt, at der er et menneske til stede. Så kunstig intelligens bliver en stor gevinst – både for det enkelte menneske og for samfundet.

Du kan læse mere om de syv projekter ved at klikke her.

Projekterne har forventet opstart i 2023, og det forudsættes derfor, at midlerne til projekterne godkendes overført fra 2022 til 2023 på regionsrådets møde i december 2022.

APPFWU02V