Skip til primært indhold

Shell opfordres til at rydde op og sikre mod nye olieudslip

Det nytter ikke at rydde op efter de gamle olieudslip i 1970’erne og 80’erne, hvis der fortsat sker nye udslip. Derfor vil politikerne i Region Syddanmark og Fredericia Kommune have Shell til at forebygge nye udslip fra havneterminalen.

I december 2014 nedsatte Region Syddanmark og Fredericia Kommune i fællesskab en politisk følgegruppe for at følge opsamlingen af de mange tusinde liter olie, der er løbet ud fra Shells tanke på havneterminalen i Fredericia for mere end 30 år siden. Og torsdag var følgegruppen så på besøg, for at se på de initiativer Shell har iværksat.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med det nye opsamlingsanlæg, som Shell har etableret i begyndelsen af året ud mod stranden, og at der på teknisk plan foregår en konstruktiv dialog om det mellem selskabet, regionen og kommunen. Det er vigtige skridt i den rigtige retning med at få ryddet op efter de store udslip af olie, der er sket på terminalen over årene, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

Olieudslippet blev opdaget i 1985, og året efter begyndte Shell at opsætte brønde til at opsamle olien. I 2011 konstaterede olieselskabet, at brøndene ikke havde haft den fornødne effekt, og at forureningen havde spredt sig til grundvand, badestrand og havmiljø. Derfor blev et nyt afværgeanlæg sat i gang i december sidste år.

På mødet opfordrede den politiske følgegruppe desuden olieselskabet til at forberede selve oprydningen på den afspærrede del af stranden, så de kan gå i gang i det øjeblik, der er vished for, at der ikke tilføres yderligere forurening til Østerstrand via grundvandet.

Jørn Lehmann Petersen tog sammen med formanden for Fredericia Kommunes Miljø- og Energiudvalg, Christian Bro (S), initiativ til at nedsætte den politiske følgegruppe.

- Vi er naturligvis ærgerlige over, at der fortsat er store mængder olie i jorden på havneterminalen og under den sydligste del af Østerstrand. Og vi er meget optagede af at sikre, at der ikke kan ske nye udslip fra det gamle anlæg på havneterminalen, siger Christian Bro og fortsætter:

- Det nytter ikke at rydde op under anlæggene og på stranden, hvis der sker nye oliespild og -udslip. Så det vigtigste lige nu er at sikre mod ny forurening. Dernæst har vi selvfølgelig en klar forventning om, at Shell påtager sig et ansvar og håndterer den eksisterende forurening på Skanseodde. Vores borgere skal kunne færdes trygt og sikkert på strandene.  

Fredericia Kommune har foreløbig afspærret ca. 100 meter af den tre kilometer lange Østerstrand ud for havneterminalen indtil foråret 2016, imens Shells arbejder på at forhindre yderligere spredning af forureningen fra terminalområdet.

- Det er en svær sag politisk, fordi forureningen fandt sted for så lang tid siden, at der ikke kan gøres et juridisk ansvar gældende over for Shell. Vi kan altså ikke tvinge Shell til at rydde op efter sig selv. Omvendt er der heller ingen tvivl om, at olieselskabet har en moralsk forpligtigelse i sagen. Selv i 1980’erne var man udmærket godt klar over, at olie og benzin var gift for miljøet, påpeger Jørn Lehmann Petersen.

Den politiske følgegruppe vil derfor fortsat følge processen med at opsamle olieprodukterne tæt i de kommende måneder.

- Vi har i dag aftalt, at vi inviterer Shell til et nyt møde i regionshuset om ca. ét års tid, hvor vi vil følge op på, hvad der sket, hvad Shells har gjort i den mellemliggende periode, og hvordan planen ser ud for det videre forløb, siger udvalgsformanden.

Yderligere oplysninger:

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark, 
Christian Bro (S), formand for Miljø- og Energiudvalget i Fredericia Kommune, M: 20 85 01 92.

Kontaktperson

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V