Skip til primært indhold

Rammerne for Nyt OUH på plads og godkendt

Dispositionsforslaget til Nyt OUH blev mandag endelig godkendt i regionsrådet. Med godkendelsen er de ydre rammer for det nye universitetshospital fastsat, og man begynder nu den endelig proces før spadestikket.

Mandag den 27. april krydsede Nyt OUH projektet en stor milepæl med godkendelsen af dispositionsforslaget for Nyt OUH i regionsrådet. Dispositionsforslaget fastslår fordelingen og placeringen af samtlige funktioner og rum i Nyt OUH.

I løbet af processen har Region Syddanmark ønsket at reducere antallet af kvadratmeter, som ikke skal bruges til kliniske formål. Og den nye plan betyder, at der bliver skåret 20.000 etagekvadratmeter til ikke-kliniske formål af byggeriet, samtidig har det givet plads til at få indpasset bl.a. fem ekstra operationsrum.

Regionsrådet kunne nikke tilfreds til projektet, og politikerne glæder sig nu til, at der sker yderligere fremdrift i projektet.

- Nyt OUH projektet er blevet mere økonomisk robust, efter vi har reduceret spildarealet, så vi står på et mere stabilt grundlag. Der er ikke gået på kompromis med hverken intentionerne eller visionerne, og vi har endda kunne planlægge efter en større behandlingskapacitet. Fra nu af kommer projektet til at tage fart, og man kan allerede fornemme konturerne af fremtiden med de andre projekter, der skyder frem. Udvidelsen af Munkebjergvej, den ny forsker- og videnspark Cortex Park, letbanen og flytningen af motorvejstilkørslen, siger Karsten Uno Petersen (S), formand for Innovationsudvalget.

Optimeret udvidelsesmuligheder

Nyt OUH har mindsket spildarealet ved at fortætte bygningsmassen og bygget til i højden. Det har skabt forbedrede rammer for at udvide sygehuset, da man nu kommer til at forstyrre den fremtidige drift mindst muligt under ombygningen. Det har også gjort, at man kan parkere tættere på sygehuset.

- Sygehuse er i konstant ombygning. Sådan er det, når udviklingen inden for sundhedsvæsenet sker så hastigt. Derfor er det et væsentlig kriterium, at Nyt OUH projektet kan udvides og være så fleksibelt som muligt, både i forberedelse, men også efter det er færdiggjort. Overordnet set er det et forbedret projekt, end det vi indledte dispositionsforslaget med, siger Jens Elkjær, sundhedsdirektør i Region Syddanmark.

Næste fase er allerede indledt, og her er man godt i gang med bl.a. at planlægge brugerproces.

- I dispositionsforslagsfasen har vi fortsat det store brugerinddragelse med over fire hundrede medarbejdere involveret. Nu begynder næste fase, hvor medarbejdere skal tage konkret stilling til noget mere håndgribeligt end i de tidligere faser. Hvor skal sengene stå, hvordan skal kontoret indrettes osv. Vi glæder os til at sætte indhold på de ydre rammer i tæt samarbejde med det eksisterende OUH, siger projektdirektør for Nyt OUH, Peter Fosgrau.

Fakta om Nyt OUH

Projektets rammer

Grundareal: 780.000 m2

Bruttoetageareal: 224.000 m2

Hertil psykiatri: 26.000 m2

I alt cirka: 250.000 m2

Projektøkonomi

Byggeri: 6,3 mia. kr.

Hertil psykiatri: 0,6 mia. kr.

I alt: 6,9 mia. kr.

Projektet forventes færdig i 2022

Materialet indeholder blandt andet nye 3D animationer af Nyt OUH, nye videooptagelser af den nye motorvejsafkørsel og nye videooptagelser af Nyt OUH-området. Al materialet er til fri afbenyttelse. Dele af materialet er i TV-format. Eventuelle tekniske spørgsmål til materialet kan rettes til videojournalist Rune Borre-Jensen, mobil 29 20 19 80. 

Kontaktperson:

Formand for Innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S), telefon 21 63 11 93

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 29 46 71 25

Projektdirektør Peter Fosgrau, Projektorganisationen for Nyt OUH, Region Syddanmark, telefon 26 29 07 98

APPFWU02V