Skip til primært indhold

Syddanskere reagerer for sent på blodprop i hjernen

Mange syddanskere reagerer for sent, når de oplever symptomer på en blodprop i hjernen. Konsekvensen er, at de ikke kan få opløst blodproppen med medicin og derfor risikerer at få skader, de kunne have undgået.

Hver dag er der i gennemsnit seks syddanskere, der bliver ramt af en blodprop i hjernen.

Men det er kun to af de seks, der når ind på sygehuset tids nok til, at der kan være mulighed for at give dem akut behandling, hvor blodproppen opløses med medicin (trombolyse).

De resterende fire reagerer så sent på symptomerne, at akut medicinsk behandling som regel er udelukket.

De fire risikerer derfor at få større skader i hjernen:

- Når vi nu har så gode erfaringer med at give patienter, der er ramt af en blodprop i hjernen, akut medicinsk behandling, er det ærgerligt at tænke på, at der hver eneste dag er fire, der ikke når ind på sygehuset tids nok til, at den behandling er en mulighed, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Behandling indenfor få timer

Der er sket en rivende udvikling i muligheden for at behandle blodprop i hjernen akut, og prognosen for helbredelse er god. Men trombolyse behandling er et kapløb med tiden, hvor det gælder om at redde så mange hjerneceller som muligt.

- Man mister op til to millioner hjerneceller for hvert minut, der går, efter man har fået en blodprop i hjernen. Det er derfor, det er så vigtigt, at man reagerer og får ringet efter ambulancen, hvis man oplever symptomer hos os selv eller andre. Det går ikke, at man tænker ”det går nok over af sig selv”, for det gør det ikke, hvis det er en blodprop i hjernen, siger Carl Holst.

Pludselige symptomer

En blodprop i hjernen kan komme til udtryk på flere forskellige måder. Men det helt centrale er, at symptomerne opstår pludseligt.

Symptomerne viser sig ofte som

  • pludselig lammelse eller nedsat kraft i en arm eller ben,
  • pludselig besvær med at tale eller
  • pludselig hængende mundvig

- Har man mistanke om en blodprop i hjernen, er det bedre at ringe 112 en gang for meget end en gang for lidt. Og man skal ringe med det samme. Venter man for længe, er der slet ingen effektive behandlingsmuligheder, siger Carl Holst.

Kampagne skal skabe opmærksomhed

I samarbejde med HjerneSagen og Diabetesforeningen vil Region Syddanmark i den kommende tid sætte fokus på, hvor vigtigt det er at ringe 112, så snart man ser tegn på en blodprop i hjernen hos sig selv eller andre.

Det er borgere, der har forhøjet blodtryk, ryger eller har diabetes, der har højest risiko for at få en blodprop i hjernen. 70 procent af dem, der rammes, er over 70 år.

Apopleksi er en af de hyppigste årsager til død og invaliditet. I 2013 var der på landsplan ca. 11.000 danskere, der blev indlagt med en blodprop i hjernen. Omkring 1100 døde.

Samme år var der i Region Syddanmark 2240 personer, der blev ramt af en blodprop i hjernen. 233 døde.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, tlf.: 4032 5210

APPFWU01V