Skip til primært indhold

Religiøse rum skaber debat

Religion var på skemaet, da regionsrådet i Region Syddanmark i mandags tog hul på en temadebat om religiøse rum på regionens sygehuse. En debat, der udover prioriteringen af religiøse rum og deres indretning på regionens sygehuse, satte fokus på forskelligheden blandt regionsrådets partier.

En debat om religiøse rum på regionens sygehuse er i årets første måneder taget til blandt medlemmerne i Region Syddanmarks regionsråd. For hvordan skal patienter og pårørende på regionens sygehuse kunne udøve religiøse handlinger i fremtiden? Skal religiøse rum til kristne prioriteres højere end et bederum til muslimer? Og bør regionen åbne op for private donationer til for eksempel en kirkesal på Nyt OUH?

- For mig handler det om fri og lige adgang til vores sygehuse og behandling – uanset religiøs baggrund. Religiøse rum på vores sygehuse skal kunne benyttes af alle trosretninger. Historisk set er hovedparten af vores religiøse rum i dag indrettet med kristne symboler, men i flere tilfælde som for eksempel i kapellet i Fredericia og Kolding, er der mulighed for at skifte rummenes religiøse symboler ud afhængig af, hvilken trosretning handlingerne udføres i, sagde Poul-Erik Svendsen (S), formand for sundhedsudvalget, da han åbnede debatten.

Den linje bakkede Kristian Grønbæk Andersen fra Det Radikale Venstre op, men satte spørgsmålstegn ved den værdipolitiske diskussion temadebatten bragte med sig.

- Det er en fejl, at vi anser religiøse rum på vores sygehuse som et politisk tema. Alle bør behandles lige, uanset religiøst tilknytningsforhold. Politikerne bør ikke blande sig i den diskussion. Der bør være plads nok på NYT OUH – også til flere forskellige rum.

Ét eller flere rum?

Der var forskellige holdninger til, hvorvidt regionen skulle arbejde videre på en løsning med ét fælles multireligiøst rum med udskiftelige religiøse symboler, eller om en løsning med flere rum, hvor kristendommen i henhold til grundlovens paragraf fire om den evangelisk-lutherske kirke som den danske folkekirke skulle have fortrinsret.

- Vi ser ingen grund til at kravle højt op i et ideologisk træ i denne sag. Vi mener, der skal være ét fælles rum til samtlige religioner med mulighed for at benytte egne religiøse symboler, sagde Lasse Krull på vegne af Det Konservative Folkeparti.

- Det her er et spørgsmål om rummelighed og accept – og om, at vi finder en praktisk løsning, der passer til de enkelte sygehuse. På Nyt OUH, hvor vi har kvadratmetre nok, burde vi kunne finde plads til både en kirkesal og et religiøst rum til for eksempel muslimer, sagde Karsten Hønge fra SF, der godt mente, de religiøse rum under særlige betingelser kunne være sponseret af private donationer. 

Private sponsorater var Enhedslisten dog ikke enig i.

- Vi synes det er en vældig god ide med en temadebat. Og vi bakker op om en løsning, der etablerer et fælles religionsneutralt rum, hvor patienter og pårørende kan samles uanset religion. Men det skal ikke være finansieret af private donationer, sagde Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten.

Folkekirkens rolle

Et ophold på sygehuset kan være forbundet med store omvæltninger i patienter og deres pårørendes liv, hvor milepæle som fødsel, sygdom og død kan betyde, at der bliver behov for en religiøs markering. For mange mennesker skaber det glæde, trøst eller giver håb at inddrage religion for eksempel ved en religiøs ceremoni eller ved fordybelse i et særligt indrettet rum. Og regionsrådets partier forholdt sig da også af flere omgange til det faktum, at grundlovens paragraf fire fastslår, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke.

- Min overordnede holdning er, at vi skal tage hensyn til alle, for rummelighed er det bedste, vi kan tilbyde. Det gør vi bedst med ét fælles multireligiøst rum, for selv om hovedparten af syddanskerne er medlemmer af folkekirken, så skal der være plads til alle, sagde Thyge Nielsen fra Venstre.

- På et sygehus bør der være religiøse rum indrettet med faste kristne religiøse symboler. Det er i god overensstemmelse med grundlovens paragraf fire. Symbolerne kan godt være doneret, og det er en mulighed at dække dem af ved andre ikke-kristne arrangementer, sagde Thies Mathiasen fra Dansk Folkeparti.

Sundhedsudvalget i Region Syddanmark vil tage punkter og synspunkter fra temadebatten med i deres videre arbejde med at finde en løsning på fremtiden for de religiøse rum på regionens sygehuse.

Fakta

Regionsrådsmedlemmerne i Region Syddanmark har gennem en periode diskuteret, hvordan der på det enkelte sygehus gives adgang til udførelse af religiøse handlinger under ophold på sygehuset.

På Nyt OUH er der blandt andet planlagt et multireligiøst kapel, der skal kunne anvendes af alle sygehusets patienter uanset religion. Derudover vil der blive indrettet et bederum.

Yderligere informationer:

Formand for sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, mobil 2920 1200
Regionsrådsmedlem, Kristian Grønbæk Andersen, (R), Region Syddanmark, mobil 2086 7960
Regionsrådsmedlem, Lasse Krull, (C), Region Syddanmark, mobil 4074 4599
Regionsrådsmedlem, Karsten Hønge, (SF), Region Syddanmark, mobil 5371 0953
Regionsrådsmedlem, Vibeke Syppli Enrum, (Ø), Region Syddanmark, mobil 2046 0603
Regionsrådsmedlem, Thyge Nielsen, (V), Region Syddanmark, mobil 2031 3624
Regionsrådsmedlem, Thies Mathiasen, (DF), Region Syddanmark, mobil 4040 7746
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

APPFWU02V