Skip til primært indhold

Regionen protesterer: Vejle, Esbjerg og Kerteminde må ikke miste midler til landdistrikterne

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ønsker at fjerne Esbjerg, Vejle og Kerteminde kommuner fra listen over kommuner, som kan søge udviklingsmidler til landdistriktsudvikling. Det protesterer Region Syddanmark kraftigt imod.

Når en ny virksomhed på landet har brug for støtte til at komme i gang, eller det lokale borgerråd vil renovere en central plads i landsbyen, kan det meget vel ske for såkaldte LAG-midler. LAG står for lokale aktionsgrupper, som kan søge penge hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Og det er i høj grad LAG-midler, som er med til at finansiere en del af den udvikling i landdistrikterne, der udføres som frivilligt arbejde af borgerne.

Forslaget betyder, at virksomheder, foreninger og borgere i de tre kommuner er afskåret fra at søge midler fra puljen til udvikling i de næste syv år. Og ministeriet begrunder det bl.a. med, at Kerteminde ligger for tæt på Odense Kommune til at komme i betragtning, og at andelen af borgere, der bor i landdistrikter i Vejle og Esbjerg kommuner, ikke er høj nok.

- Men sådan kan man ikke argumentere, siger formanden for Udvalget for Regional Udvikling, Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, og forklarer, at dels smitter udviklingen i Odense Kommune ikke automatisk af på Kerteminde, og dels består både Vejle og Esbjerg kommuner af store oplande med mange mindre byer med tilsammen omkring 75.000 borgere. Der er altså tale om landdistrikter, som i høj grad har brug for de ekstra midler til udvikling.

Det er en om’er

Et enigt regionsråd bakkede mandag op om protesten over for ministeriet, og Region Syddanmark sender nu et høringssvar til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvor regionen beder ministeriet genoverveje, hvilke kommuner i det syddanske, der kan komme på listen over kommuner, som kan søge LAG-midler. Samtidig gør regionsrådet ministeriet opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er uproblematisk at lægge flere kommuner sammen i én lokal aktionsgruppe, som ministeriet lægger op til.

- Det er positivt, at ministeriets hensigt er at organisere de lokale aktionsgrupper, så de bliver endnu mere effektive og tilskynder til større projekter med stor effekt lokalt og regionalt. Det er der i høj grad brug for, når lokalområder skal gøres attraktive for nye tilflyttere. I regionen arbejder vi målrettet for at tiltrække arbejdskraft til virksomhederne. De har hårdt brug for den, når det gælder om at vækste. Vi er bare ikke enige i, at det kun er geografisk sammensætning, der gør en LAG effektiv og veldreven, siger Stephanie Lose.

Fakta:

 • Forslaget fra ministeriet gælder organiseringen af lokale aktionsgrupper under det danske landdistriktsprogram for perioden 2014-2020.
 • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foreslår, at der i Danmark etableres i alt 20 aktionsgrupper.
 • I Syddanmark foreslås der følgende lokale aktionsgrupper:
  • Fanø, Varde og Tønder
  • Haderslev, Vejen og Billund
  • Sønderborg og Aabenraa
  • Middelfart, Nordfyns, Nyborg og Assens
  • Langeland, Svendborg og Faaborg-Midtfyn
  • Ærø (organiseres sammen med Samsø og Læsø)
  • 27 småøer (hvoraf 12 ligger i Syddanmark)
 • Ifølge ministeriets forslag kan der i Syddanmark ikke oprettes lokale aktionsgrupper i kommunerne Esbjerg, Vejle, Kerteminde, Kolding, Fredericia og Odense. De tre sidstnævnte har heller ikke tidligere været på listen.

For yderligere oplysninger:

Formand for Udvalget for Regional Udvikling Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, mobil 2533 0982

Afdelingschef Anna Marie Rasmussen, Region Syddanmark, mobil 2920 1955

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V