Skip til primært indhold

Syv udenlandske læger til Esbjerg

Der er lys forude, når det gælder lægedækningen i Esbjerg Kommune. Region Syddanmark søgte seks udenlandske læger og endte med at skrive kontrakt med syv.

I flere yderområder mangler der praktiserende læger. I Region Syddanmark gælder det især i Esbjerg Kommune. Derfor har Region Syddanmark de seneste måneder søgt seks udenlandske læger til ansættelse i en vestjysk praksis. 

Efter en målrettet indsats endte regionen med så mange kvalificerede ansøgere, at der er skrevet kontakt med syv. De syv læger stammer fra Spanien, Holland, Portugal, Tyskland og Kroatien og starter alle i vestjyske praksisser 1. september eller 1. oktober i år.

- Vi har nu har taget et stort skridt i retningen af at få løst udfordringerne med lægedækningen i Esbjerg. Vores team, der arbejder med lægerekruttering, har lagt mange kræfter i arbejdet og har tænkt kreativt. Det har givet resultater, siger en tilfreds udvalgsformand for Sundhedssamordningsudvalget Bo Libergren (V).

Der er ikke andre regioner i Danmark, der arbejder så systematisk som Region Syddanmark med at hente udenlandske læger til landet. Hovedelementerne i indsatsen er en videosamtale, hvor ansøgerne screenes grundigt - både fagligt, sprogligt og personligt - og et veltilrettelagt besøg i Danmark, hvor der er tæt kontakt mellem ansøgere og de praksis, der søger læger.

Sproget er vigtigt

Interessen for at komme til at arbejde i en vestjysk praksis har været stor. 11 ud af 28 læger, der søgte, blev inviteret til Esbjerg i en weekend slutningen af juni. Der fik de blandt andet lejlighed til at besøge de praksisser, der mangler læger, samtidig med, at de gennemgik yderligere tests. Syv læger viste sig at være kvalificerede – og regionen har derfor besluttet at ansætte én læge mere end planlagt.

- Vi har fundet nogle fagligt meget kvalificerede læger, der alle har erfaring som praktiserende læger i deres hjemlande. Men deres evner til at lære dansk har også fyldt meget i vores vurdering af dem. Det er nødvendigt, at de kan lære sproget hurtigt, så vi undgår misforståelser mellem lægerne og patienterne. Derfor har vi haft en sproglærer med, der har vurderet, at de syv læger alle har evnerne til at tilegne sig et nyt sprog på forholdsvis kort tid, forklarer Bo Libergren.

Tutorlæge med på sidelinjen

De syv læger er i første omgang ansat i en 14 måneders uddannelsesstilling, hvor de første tre måneder udelukkende består af intensiv sprogundervisning. Derefter begynder de arbejdet i praksis først to dage om ugen og senere flere dage – her vil de blive tæt fulgt af en tutorlæge. I alle 14 måneder fortsætter sprogundervisningen.

Der bliver også taget hånd om de udenlandske lægers familier med hjælp til at finde et sted at bo og pasning til eventuelle børn.

Efter de 14 måneder har de udenlandske læger, på lige fod med de danske, mulighed for at købe sig en praksisandel eller blive ansat med henblik på kompagniskab. Region Syddanmark understøtter dem med råd og vejledning, hvis de ønsker at nedsætte sig i en praksis.

- Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at lægerne vælger at slå sig ned i en af de kommuner, der mangler læger, men vi kan håbe på det. Lige meget hvad, så har vi skaffet endnu syv læger, der kan være med til at udfylde de ledige lægestillinger, der er rundt omkring i regionen, siger Bo Libergren.

De udenlandske læger blev vist rundt i Ribe af en lokal guide, da de besøgte Danmark i slutningen af Juni

De udenlandske læger blev vist rundt i Ribe af en lokal guide, da de besøgte Danmark i slutningen af Juni

Fakta

  • Der mangler i øjeblikket 14 læger i Esbjerg Kommune. Derudover er der mange læger, der nærmer sig pensionsalderen.  
  • De udenlandske læger bliver ansat i en 14 måneders evaluerings-/introduktionsstillinger i praksis - fire i Esbjerg og en i Varde, Ribe og Ølgod.
  • Tre læger stammer fra Spanien, de sidste fire stammer fra Portugal, Holland, Tyskland og Kroatien.
  • I første omgang var der 28 udenlandske ansøgere til stillingerne. Efter en videosamtale med 18 læger, blev 11 læger inviteret på besøg i Danmark. Efter besøget, blev yderligere fire læger fravalgt – primært på baggrund af en sproglig test, der viste, at de ville have svært ved at lære det danske sprog tilfredsstillende på 14 måneder.

Yderligere information

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2920 1800

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Praksisafdelingen, Region Syddanmark, telefon 2920 1381

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V