Skip til primært indhold

Regionen undersøger for råstoffer ved Middelfart

Frem til jul vil Region Syddanmark få foretaget boringer øst for Staurbyskov ved Middelfart for at kortlægge råstof-ressourcerne i området.

Lodsejere og naboer i området øst for Staurbyskov ved Middelfart kan i de kommende måneder opleve en anden slags maskiner på markerne. I slutningen af september går regionen nemlig i gang med at kortlægge, hvilke råstoffer der findes i området, der er udlagt som interesseområde i Råstofplan 2012.

I første omgang er der kun tale om en kortlægning af området via boringer. Først herefter vurderes det, om der er basis for at indvinde råstoffer.

- Formålet med undersøgelserne er at finde ud af, om der på længere sigt kan indvindes sand, grus og sten i området - til brug for byggeri og infrastruktur især på Vestfyn, siger Bent Bechmann (K), som er formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

Alle interesser vil blive hørt

Han understreger, at der ikke er truffet politisk beslutning om at udlægge arealet til råstofindvinding. Dette spørgsmål vil først blive politisk behandlet, når råstofinteressen og andre interesser er afklaret. Regionsrådet har bl.a.  tilkendegivet, at interesseområdet først kan blive udlagt som graveområde, når der er en afklaring for Staurbyskov vandværk, og der er foretaget en nærmere risikovurdering i forhold til kildepladsen. En sådan risikovurdering vil også forholde sig til Vejlby Fed vandværks indvinding.

Hvis regionsrådet senere beslutter at udlægge et graveområde ved Staurbyskov, vil der komme flere offentlighedsfaser, hvor alle kan ytre sig, og hvor lodsejere og nærmeste naboer bliver hørt som parter.

Når kortlægningen er afsluttet i foråret 2014, vil Region Syddanmark orientere om resultatet og om det videre forløb.

Fakta

  • Råstofplanen udarbejdes af regionen og omfatter indvinding og forsyning med råstoffer i de kommende år
  • Råstofplanen gælder for de kommende 12 år
  • Råstofplanen revideres én gang i hver valgperiode
  • Et interesseområde er en arealreservation, der skal sikre, at vi også i fremtiden har mulighed for at indvinde råstoffer
  • Kun i råstofplanens graveområder kan der forventes en tilladelse til råstofgravning

Yderligere oplysninger fås hos:

Udvalgsformand Bent Bechmann (K), Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, Region Syddanmark, mobil 2631 0686

Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber, Miljø og Råstoffer, Region Syddanmark, mobil 2920 1551

APPFWU01V