Skip til primært indhold

1000 nye job i energiinvesteringer

En besparelse på cirka 50 millioner kroner årligt og mere end 1000 nye job. Det er, hvad Region Syddanmark forventer, der kan komme ud af at investere i grønne energirenoveringer. Det viser nye beregninger foretaget af Region Syddanmark og 16 kommuner.

Region Syddanmark samarbejder med 16 syddanske kommuner omkring energiinvesteringer. I løbet af de seneste fire måneder er der indsamlet nøgletal fra kommunerne, og nu foreligger et overblik over potentialet for energirenoveringer de næste tre år.

Det samlede potentiale for energiinvesteringer er opgjort til cirka 650 millioner kroner. Ved en sådan investering er forventningen, at man vil kunne reducere den samlede CO2-udledning med cirka 17.000 ton om året. Dette vil indebære en samlet økonomisk besparelse på omkring 50 millioner kroner årligt.

 - De nye beregninger viser med al tydelighed, at det er sund fornuft at investere i grønne energirenoveringer. Det gælder ikke kun, når det handler om at opfylde klimamål, men i høj grad også, når det drejer sig om at skabe arbejdspladser og grøn vækst, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Han tilføjer, at samarbejdet også er med til at skabe offentlig-privat innovation inden for energieffektive teknologier, som efterspørges af markedet.

Reduktion af CO2

Efter kortlægningen står det klart, at de kommende energiinvesteringer, der primært skal foretages på offentlige bygninger, falder inden for to overordnede områder. Dels vil der blive efterisoleret, og vinduer og døre skal udskiftes, dels skal installationer som belysning, ventilation og varmeanlæg udskiftes, og solceller etableres.

Den største del af det investeringspotentiale, som er meldt ind, er projekter, der skal konkretiseres og udvikles yderligere, inden de iværksættes. Men omkring 20 procent af de 650 millioner har allerede en form, der gør, at de er klar til at blive sat i gang i begyndelsen af 2014.

Odense Kommune er med projektet Energy Lean allerede i gang med energirenoveringer.

- I Odense forventer vi os meget af projektet Energy Lean, som er en unik mulighed for at reducere kommunens CO2-udledning og samtidig er en rigtig god økonomisk investering. At projektet derudover kommer til at skabe mange nye arbejdspladser er et ekstra plus for Odense, der kæmper med at nedbringe arbejdsløsheden, siger kommunens by- og kulturrådmand, Steen Møller (K).

Energy Lean er Odense Kommunes bidrag til det samlede investeringspotentiale, og fra 2014 til 2016 vil Odense investere 187 millioner kroner.

Fakta om samarbejdet

16 kommuner og Region Syddanmark er indgået i et samarbejde omkring energirenoveringer. Målet med samarbejdet er at søge et fælles tilskud hos Den Europæiske Investeringsbank og at hjælpe hinanden igennem vidensdeling.

Følgende kommuner deltager: 

 • Assens
 • Esbjerg
 • Fanø
 • Faaborg-Midtfyn
 • Kolding
 • Middelfart
 • Nordfyn
 • Nyborg
 • Odense
 • Svendborg
 • Sønderborg
 • Vejen
 • Vejle
 • Ærø
 • Varde
 • Tønder

Nøgletal:

Samlet offentlig investering i rentable energibesparelser i offentlige bygninger og anlæg på ca. 650 millioner kroner i 16 kommuner og i Region Syddanmark:

 • Muligt tilskud på op til 32 millioner kroner fra Den Europæiske Investeringsbank
 • Forventet afledt beskæftigelse på over 1000 årsværk
 • Energibesparelser på ca. 74.000 MWh om året
 • CO2-udledningen reduceres med omkring 17.000 ton om året
 • Investeringerne er tjent hjem på gennemsnitlig 13 år

Som en del af samarbejdet er det aftalt, at kommunerne også skal understøtte private initiativer inden for energirenovering. Der forventes en samlet privat investering på 450 millioner kroner i otte kommuner:

 • Forventet afledt beskæftigelse på ca. 700 årsværk
 • CO2-udledningen reduceres med omkring 10.000 ton

Yderligere information hos:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210

By- og kulturrådmand Steen Møller (K), Odense Kommune, mobil 5148 1920

Udviklingskonsulent Birgitte Bagge, Region Syddanmark, mobil 2463 1486

APPFWU02V