Skip til primært indhold

Region Syddanmark sætter fokus på ulighed i sundhed

Det er almindeligt kendt, at mænds gennemsnitslevealder er fire år lavere end kvinders. Færre ved nok, at mennesker med en alvorlig sindslidelse gennemsnitligt kan se frem til 15-20 års kortere levetid end mennesker uden sindslidelser.

Den markante ulighed i sundhed for sindslidende på tværs af køn er baggrunden for, at Region Syddanmark i dag er vært for en national konference.  

Formålet med konferencen er at drøfte fakta og få løsningsforslag på bordet. Og interessen er stor. Over 250 fagfolk og politikere fra hele landet har meldt deres ankomst til konferencen i Kolding.

Susanne Linnet (V), formand for Region Syddanmarks Følgegruppe for ligestillingsarbejdet, glæder sig over den store opbakning til konferencen.

- Jeg tror, de fleste vil være enige i, at ulighed er uacceptabel. Uanset sygdom, handicap, etnicitet, køn og alder så skal sundhedsvæsenet kunne hjælpe. Og hvis vi skal løse problemet med de markante uligheder i sundhed, så må vi udbrede kendskabet til, at uligheden eksisterer, siger hun.

Løsninger skal redde liv

Den markante overdødelighed hænger primært sammen med livsstilssygdomme. Lidelser som hjertekarsygdomme, diabetes og luftvejssygdomme kan være årsag til den høje dødelighed.

Faktisk tegner livsstilssygdomme sig for 60 procent af overdødeligheden blandt sindslidende. Ifølge Region Syddanmarks Sundhedsprofil 2010 lider 25 procent af de psykisk syge af fire eller flere fysiske sygdomme, mens dette kun gør sig gældende for syv procent af den øvrige befolkning.

Og når det kommer til forskel på køn, er uligheden også markant.

- Vi kender alle til, at mænd har en middellevetid, der er cirka fire år kortere end kvindernes. Men mænd i alle aldre har desuden en større forekomst af sygdomme og højere dødelighed end kvinder. Og øverst på listen over dårligst helbred står de ufaglærte og enlige mænd– de nemlig lever 13 år kortere end de bedst stillede kvinder. Det er en problematik, vi skal finde en løsning på, og her er konferencen et godt udgangspunkt, siger Susanne Linnet.

Fælles fodslag

Når det handler om at finde løsninger, så er hun ikke i tvivl om, at en vigtig forudsætning er, at de enkelte dele af sundhedsvæsenet forener kræfterne.

- Vi har simpelthen brug for, at både sygehusene, psykiatrien, kommunerne og de praktiserende læger kommer på banen. Alle må bidrage til at løfte opgaven – sammen med borgerne. Der har måske været en tendens til, at de forskellige specialister har haft fokus på deres eget arbejdsområde, men skal vi reducere uligheden i sundheden, så må vi have fokus på hele det hele menneske, siger Susanne Linnet.

Uddeling af pris

I forbindelse med konferencen uddeler Dagens Medicin deres Lighedspris. Prisen sætter fokus på favorisering og diskriminering af patienter — en diskriminering, som er afhængig af patienternes indkomst, uddannelse, køn, alder og bopæl.

Prisen uddeles for tredje gang og er tidligere gået til Indvandrermedicinsk Klinik på OUH for at sikre behandling af langtidssyge indvandrere og til Projekt Socialsygeplejerske, der sørger for, at patienter med et stofmisbrug får et værdigt og fuldendt patientforløb.

Kontakt:

Susanne Linnet (V), Formand Følgegruppen for ligestillingsarbejdet, Region Syddanmark, mobil: 4040 0731.
Jacob Stengaard Madsen, Psykiatri- og socialdirektør, mobil: 2920 1020

APPFWU02V