Skip til primært indhold

Ring til vagtlægen før du tager på skadestuen

Syddanskere skal i fremtiden ringe til Region Syddanmarks vagtlægenummer, før de sætter kurs mod skadestuerne.

Borgerne i Region Syddanmark skal indenfor den nærmeste fremtid vænne sig til at ringe i forvejen og blive henvist, før de møder op på skadestuerne med brækkede arme og større sår.

Og meget peger på, at borgerne fremover skal ringe til regionens vagtlægenummer, når de har brug for behandling på skadestuen. Det er i hvert fald den model, som et flertal i regionsrådet i dag vedtog at arbejde videre med. Dansk Folkepartis fire medlemmer stemte imod beslutningen.

Den nye model betyder, at sygeplejersker fra akutmodtagelserne visiterer på hverdage fra klokken 08:00 til 16:00, mens vagtlægerne visiterer fra klokken 16:00 til klokken 08:00 på hverdage samt hele lørdag og søndag.

- Vi har et ønske om at gøre visitationen så enkelt som muligt for borgerne, og derfor er det logisk at bruge vagtlægenummeret, så de kun skal huske på ét nummer uanset, hvilken tid på døgnet de kommer til skade, siger formand for de præhospitale udvalg Thyge Nielsen (V).

En aftale mellem Danske Regioner og regeringen
Regeringen og Danske Regioner er i økonomiaftalen for 2013 blevet enige om at indføre visitation til skadebehandling på sygehusene, og derfor er Region Syddanmark netop nu ved at finde ud af, hvordan visitationen skal foregå.

Visitationen skal ifølge aftalen være med til at sikre, at patienten får den rigtige behandling og dermed i sidste ende sikre en effektiv udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer.

En hybridmodel

Regionen har tidligere arbejdet med to løsningsmodeller. Den ene bestod af et oplæg, hvor visitationen blev foretaget af praktiserende læger, og den anden bestod af et oplæg, hvor borgerne skulle ringe til sygeplejersker fra akutmodtagelserne.

Den model, som regionsrådet arbejder videre med, er altså en kombination af de to forslag.

Visitationen udskyder beslutning om skadeklinikker
De nuværende beregninger peger på, at indførelsen af visitation til skadestuerne kommer til at koste mellem 18 og 20 millioner kroner om året, og i Region Syddanmark har skadeklinikkerne undervejs i den politiske behandling været forslået som et sted, hvor regionen kunne spare for at få økonomien til at hænge sammen.

De overvejelser er dog sat i bero.

- Vi har besluttet at vente med at tage en beslutning om skadeklinikkerne. Vi vil først se, om visitationen får indflydelse på den måde som borgerne bruger vores skadestuer og skadeklinikker på, før vi tager stilling til, hvordan den endelige finansiering af visitationen skal se ud, siger sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S). Thyge Nielsen er enig i at sætte disse overvejelser i bero.

Erfaringerne andre regioner peger på, at man kan forvente et fald i aktiviteten på skadestuerne og skadeklinikkerne på 20-30 procent ved at indføre visitation.

Region Syddanmark går nu i gang med at drøfte den endelige løsning med de praktiserende læger. En endelig løsning skal ligge klar i foråret 2014.

Yderligere informationer:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark,
Udvalgsformand Thyge Nielsen (V), Akut- og Ø-udvalget, Region Syddanmark, mobil 2031 3624
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125 

Kontaktperson

APPFWU02V