Skip til primært indhold

Region Syddanmark med til at udvikle mere sikre blodprøver

Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum støtter i samarbejde med de øvrige regioner og Fornyelsesfonden syv nye projekter igennem Partnerskabet for sygehus- og sundhedsløsninger.

Fornyelsesfonden og regionerne har valgt at støtte syv nye projekter med en samlet sum på 35 mio. kr. Syddanske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og sygehuse deltager i fire af projekterne. 

Fælles for alle projekterne er, at de handler om at udvikle løsninger til de nye supersygehuse og har potentiale til at skabe øget eksport og job i danske virksomheder.

Det glæder regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Carl Holst (V), at syddanske parter er så godt repræsenteret i projekterne.

- Vi har i Syddanmark satset målrettet på offentlig-privat samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation, fordi det rummer potentialet til at give svar på en samfundsmæssig udfordring og til at skabe økonomisk vækst og flere arbejdspladser i Danmark. 

Forøger sikkerhed af blodprøver

Virksomheden Gibotech A/S med hjemsted i Odense har fået en støtte på knap 10 mio. kr. til at udvikle og afprøve et robot-system – RoboSort – som skal automatisere de arbejdsopgaver, der ligger mellem ankomsten af tusinder af blodprøver i sygehusenes laboratorier og analysen af prøverne. Det nye system er under udvikling for at forøge sikkerheder i håndteringen af prøver og svarresultater. Samtidig skal systemet være med til at afkorte tidsforbruget under udførelsen af opgaverne, så der kan opnås en mærkbar effektivisering af arbejdsgangene.

Med i RoboSort-forsøget er blandt andet Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Syddansk Sundhedsinnovation. Målet er i første omgang at udvikle en prototype på sorteringsrobotten, der kan integreres med eksisterende anlæg. I dag består arbejdsgangene i de biokemiske laboratorier af mekaniske transportbånd og rørpostsystemer, men med en robotløsning er der gode muligheder for effektiviseringer, kortere svartider og færre fejl.

Kan øge omsætningen

Gibotech forventer, at produktet, der i første omgang er rettet mod sygehuse med laboratoriefunktioner, kan øge omsætning og antallet af arbejdspladser betydeligt hos virksomheden.

Adm. direktør Poul Fuglsang fra Gibotech understreger, at RoboSort vil betyde et væsentligt løft i automatisering i de biokemiske laboratorier.

- Fuldautomatiserede løsninger på området i dag er ikke baseret på robotteknologi, men består af mekaniske transportbånd og skiftespor, der kan flytte prøver fra en analyseproces til den næste samt en såkaldt bulk loader, der kan modtage prøven manuelt, fra rørpost eller på anden vis. Vores produkt repræsenterer en væsentlig mulighed for optimering, effektivisering og øget kvalitet gennem kortere svartider og færre fejl, forklarer Poul Fuglsang. 

Laver intelligente forsendelseskasser

Både Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital er også involveret i et projekt om at udvikle et intelligent logistik-system for diagnostiske prøver i samarbejde med virksomheden Intelligent Systems A/S i Hadsund. Konkret skal der udvikles såkaldte intelligente forsendelseskasser, der kan øge sikkerheden og kvaliteten af de mere end 21 millioner blodprøver, der hvert år sendes til hospitalslaboratorierne.  

I dag kan langt fra alle laboratorier overholde kravene til tid og temperaturforhold under transporten fra tidspunktet fra blodudtagningen hos bl.a. den praktiserende læge til modtagelsen på laboratorierne, blandt andet som følge af ressourcemangler og uhensigtsmæssige manuelle arbejdsgange. Målet med det nye logistik-system er gennem automatiseringer og indførelse af sporings-teknologi at minimere spild og risikoen for fejl.

De deltagende partnere i projektet, der har modtaget godt 4 mio. kr. i tilskud fra Fornyelsesfonden, forventer ved en succesfuld afprøvning af systemet at kunne opnå et øget salg både herhjemme og i Europa.

Næste ansøgningsfrist til projekter under Partnerskabet for Sygehus- og Sundhedsinnovation er 10. december.

Yderligere oplysninger fåes hos:

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V), tlf. 4032 5210

APPFWU02V