Skip til primært indhold

Fundamentet er på plads på akutsygehuset

Mange års forarbejde, diskussioner og drømme kom ét skridt nærmere realiseringen, da Region Syddanmark 30. maj 2012 officielt påbegyndte arbejdet på Sygehus Sønderjyllands nye akutsygehus i Aabenraa.

Et akutsygehus til cirka 230.000 borgere med 195.000 forventede ambulante behandlinger årligt og cirka 70.000 sengedage. En byggeproces til en værdi af 1,25 milliarder. Tallene er store, og det samme er forventningerne, når Region Syddanmark og Sygehus Sønderjylland omtaler det nye akutsygehus i Aabenraa. Et sygehus der i dag fik støbt noget af fundamentet af regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Vi har nu i bogstavelig såvel som symbolsk forstand støbt fundamentet for det nye akutsygehus. Vi bygger ikke bare et sygehus; vi er også i fuld gang med at ændre sygehusstrukturen, så vi får færre sygehuse – men til gengæld får vi sygehuse med større ekspertise og dermed også en bedre behandling, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Sygehus står færdigt i 2019

Det kommende sygehus skal stå endeligt færdig i 2019, og det bliver arbejdsplads for cirka 3.000 medarbejdere. I forbindelse med etableringen af det kommende akutsygehus flytter psykiatrien ind på samme adresse i Aabenraa. Det betyder, at der fremover kommer til at være et tættere samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland og psykiatrien.

Som akutsygehus bliver Sygehus Sønderjylland Aabenraa sammen med de øvrige akutsygehuse, Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus og Sydvestjysk Sygehus grundpiller i Region Syddanmarks sundhedstilbud.

Optimale vilkår for patienter og personale

Administrerende sygehusdirektør i Sygehus Sønderjylland Finn Jensen var også til stede ved støbningen af fundamentet, og han glæder sig til at kunne indvie sygehuset, også selvom der går syv år, før det står helt færdigt.

- I 2019 får vi et sygehus, der vil give medarbejderne optimale vilkår for at skabe sundhedstilbud af højeste kvalitet med psykiatrien og somatikken i et tæt samarbejde. Bygningerne i Aabenraa er ikke bare en skal af mursten og beton – det er inkarnationen af vores tanker og idéer om et mere patientorienteret sygehus, siger Finn Jensen.

Og sygehusdirektøren kan godt se igennem fingre med flere års byggeri med de udfordringer, der ligger i det.

- Sygehuset i Aabenraa skal nu gå igennem en periode med byggerod, men det er en pris, vi hellere end gerne vil betale, og jeg håber, at vores patienter vil være forstående, mens det står på. Heldigvis vil der løbende være projekter, der bliver færdige, så patienterne stille og roligt får gavn af vores ombygning, siger Finn Jensen.

Historisk uro

Placeringen af det sønderjyske akutsygehus har været genstand for en voldsom debat og usikkerhed. Og diskussionen om, hvorvidt det skulle placeres i Sønderborg eller i Aabenraa rasede ikke kun på regionalt men også på nationalt plan. Men tidligere tiders uenigheder var glemt, da både borgmester i Aabenraa Kommune Tove Larsen (S) og borgmester i Sønderborg Kommune Aase Nyegaard (Fælleslisten) holdt taler og støttede op om akutsygehuset.

- Jeg har ikke glemt, at der var meget stor regional diskussion omkring placeringen af akutsygehuset i Aabenraa, men jeg tror, at alle i Sønderjylland kan se potentialet, og jeg er rigtig glad for, at borgmestrene i begge kommuner viser deres støtte ved deres fremmøde og i deres taler, siger Carl Holst.

Sygehuset i Sønderborg bliver i stedet et specialsygehus, hvor visiterede akutte medicinske patienter og planlagte ortopædkirurgisk patienter bliver behandlet. Og hvor man gennemfører dagkirurgi og ambulante aktiviteter inden for en række medicinske og kirurgiske specialer.

Fakta:

Akutsygehuse

Akutsygehusene skal være centrum for de pludseligt opståede skader og sygdomme. Det er dér borgerne bliver bragt hen, når ambulancerne eller lægehelikopterne rykker ud og tingene skal gå stærkt.

Et akutsygehus har et team af speciallæger og andet sundhedspersonale, der døgnet rundt kan diagnosticere patienter og sætte en behandling i gang. Der skal derfor blandt andet være en mediciner, forskellige kirurger, en narkoselæge og en røntgenlæge til stede.

Selve byggeriet

Udvidelsen af sygehuset koster 1,25 mia. kr.

Akutsygehuset skal dække et område med 230.000 borgere.

Der bliver 258 senge inkl. 45 senge i den fælles akutmodtagelse.

Det nuværende sygehus er på ca. 25.000 kvadratmeter. Det nye sygehus inkl. kælder bliver på ca. 70.000 kvadratmeter.

Første spadestik på den somatiske del tages 30. maj 2012. Startskud på psykiatridelen i september 2012.

Byggeriet af akutsygehuset i Aabenraa kommer til at foregå i 2 faser. Fase 1 skal være afsluttet primo 2014, og fase 2 bliver afsluttet i 2019. Fase 1 i Aabenraa indeholder:

  • Et familiehus - pædiatri, neonatalogi, gynækologi, obstetrik og fødegang
  • To operationsstuer til gynækologi/obstetrik
  • En fælles Akutmodtagelse (FAM)
  • Et kardiologisk sengeafsnit, som placeres i den nye FAM.
  • Et kardiologisk ambulatorium
  • Et kardiologisk laboratorium
  • En psykiatrisk skadestue og 3 senge til akutte psykiatriske patienter, som placeres i FAM
  • Et modtagekøkken
  • En sterilcentral
  • Herudover etableres kontor og forsknings- og undervisningsfaciliteter (fase 2), forbindelsesgange og kælder/råhus. 

Yderligere informationer:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125
Adm. sygehusdirektør Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland, telefon 2943 8648

APPFWU01V