Skip til primært indhold

Ny psykiatridirektør i Region Syddanmark maner til ro

Ovenpå knivoverfaldet på Psykiatrisk Afdeling Odense er der kommet stort fokus på Arbejdstilsynets almindelige tilsyn af psykiatrien i Region Syddanmark. Men de to har ingen direkte forbindelse, selvom de i medierne ofte fremstilles som én og samme ting.

Siden 2009 har Region Syddanmark modtaget 66 påbud og afgørelser fra Arbejdstilsynet, heraf har psykiatrien modtaget de 9. Det placerer psykiatriens sygehuse på linje med andre sygehuse i regionen. Antallet af påbud og afgørelser afhænger i høj grad af, hvor mange besøg Arbejdstilsynet har på arbejdspladserne, desuden er besøg samt mulige indsatser overfor særlige brancher ofte politisk bestemt.

Den nytiltrådte psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark, Jacob Stengaard Madsen ser ikke antallet af Arbejdstilsynets tilsynsrapporter som et graverende problem i sig selv:

- Psykiatrisygehuset har et stærkt fokus på arbejdsmiljø og arbejder på at blive arbejdsmiljøcertificeret i 2012. Alligevel er det ikke usædvanligt, at en stor og mangfoldig arbejdsplads som psykiatrien får vejledninger og konkrete påbud enkelte steder fra Arbejdstilsynet. Som ny direktør er jeg ikke umiddelbart forskrækket over mængden af besøg og påbud i forbindelse med vores arbejdsmiljø og bemanding. Det er i mine øjne helt normalt, at vi som leverandør af psykiatrisk behandling til borgerne er under tæt opsyn. Det betyder dog på ingen måde, at vi ikke løbende skal forbedre kvaliteten af både den behandling, vi kan tilbyde borgerne, og det arbejdsmiljø vi kan tilbyde vores medarbejdere. Arbejdstilsynets afgørelser bidrager til denne løbende udvikling.

Jacob Stengaard Madsen er som sagt ikke bekymret over frekvensen af besøg, men til gengæld bekymret over mediernes sammenblanding af overfaldet på Psykiatrisk Afdeling og de almindelige tilsyn, Arbejdstilsynet har foretaget i regionens psykiatri.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det forfærdelige knivoverfald ikke hænger sammen med Arbejdstilsynets almindelige tilsyn af psykiatrien. Overfaldet på Psykiatrisk Afdeling Odense er blevet vurderet og håndteret med nye retningslinjer for visitation, siger Jacob Stengaard Madsen.

I Arbejdstilsynets søgelys

Psykiatrien er ligesom resten af sundhedsvæsnet underlagt hårde krav om effektiviseringer, hvilket stiller store krav til udvikling og omstilling. Der skal tænkes i ny teknologi, nye arbejdsgange og rutiner. Og det lægger et konstant pres på ledelse og medarbejdere. Region Syddanmark lancerer i løbet af 2012 en række initiativer med nye tilbud i behandlingsviften og et nyt mere ambulant fokus.

Region Syddanmark er udmærket klar over, at de store omstillinger og krav til effektivitet i psykiatrien også kan aflæses i afgørelserne fra Arbejdstilsynet. Region Syddanmark er allerede i gang med handlingsplaner på dem.

- Det handler både om at finde på nye måder at løse vores opgaver på og også om at få en dialog i gang med medarbejderne om konkrete forhold i deres hverdag. I alle omstillingsprocesser skal man løbende se på kompetencer, ressourcer og processer – og om hvorvidt, der er det rigtige match mellem disse ting. Som ny direktør er jeg opmærksom på, at alt forløber som det skal, siger Jacob Stengaard Madsen.

Mest effektive region

Siden 2007 har Psykiatrien fået udvidet deres budget med 10 pct., og der er kommet flere hundrede ansatte til. I den samme periode er der også kommet flere patienter, og antallet af patienter, der kan behandles ambulant, er støt stigende.

- Vi er den mest effektive region på psykiatriområdet. Det skyldes i høj grad vores satsning på den ambulante tilgang. Kigger vi de næste to år frem, så fortsætter det, og vi forventer at udvide sygehusets budget med 2-3 pct. årligt. Det gør det eksempelvis muligt at udvide antallet af senge med 30 retspsykiatriske senge i Middelfart i 2013, siger Jacob Stengaard Madsen.

Fakta:

Forretningsudvalget i Region Syddanmark modtager den 10. april en redegørelse for knivoverfaldet på Psykiatrisk Afdeling Odense.

Yderligere oplysninger:

Psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark, Jacob Stengaard Madsen, mobil: 29 20 10 20.

APPFWU02V