Skip til primært indhold

Responstid på 15 minutter for alle er urealistisk

mere end ni ud af ti tilfælde (93,4 %) når ambulancerne i Region Syddanmark ud til tilskadekomne borgere indenfor 15 minutter, men det vil koste mere end 500 mio. kr. ekstra, hvis ambulancen skal nå ud til alle indenfor et kvarter

Det viser en beredskabsanalyse, som Region Syddanmark har udarbejdet. Analysen belyser også, hvor mange ambulancer der skal til, for at de hver gang kan være fremme alle steder i regionen indenfor 15 minutter. Analysen blev diskuteret på regionsrådet i dag, mandag 26. september.

Fordobling af beredskabsindsatsen

Hvis alle områder skal nås indenfor 15 minutter, skal man mere end fordoble ambulanceberedskabet, viser analysen, og oprustningen ville kræve et samlet budget på ca. 1. mia. kr. De nuværende årlige udgifter til akutberedskabet er i dag 525 mio. kr.

- Det er desværre ikke realistisk at nå ud i alle ender og kanter med ambulancer indenfor 15 minutter. Derfor er vi nødt til at finde andre løsninger i yderområderne, og det er vi allerede godt på vej med flere steder i regionen. Vi skal bruge de ressourcer, der er derude i forvejen. For eksempel hjemmesygeplejersker, der kan nå frem med livreddende førstehjælp indenfor få minutter, siger formanden for det præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V).

Målet om de 15 minutter stammer fra et krav, som VK-regeringen i sin tid satte for højeste udrykningstid for alle ambulancer.

Andre løsninger i yderområderne på vej

Det er især i regionens yderområder, at ambulancerne har svært at nå frem indenfor 15 minutter. Her er Region Syddanmark allerede godt i gang med at etablere andre præhospitale ordninger. I den nordlige del af Varde kommune er regionen på vej til at indgå en aftale med hjemmesygeplejen om, at hjemmesygeplejerskerne rykker ud til 112-opkald, hvis de kan være hurtigere fremme end ambulancen.

På Langeland, på Rømø og på flere andre øer i Region Syddanmark, hvor det kan være svært at nå ud, er man ved at etablere frivillige førstehjælpsordninger.
Desuden har Region Syddanmark overtaget ansvaret for nødbehandlerbilen i Nordborg, der kører med Danfoss som operatør.  

Fakta

Det nuværende præhospitale beredskab i Region Syddanmark består af 59 ambulanceberedskaber, fem døgndækkende sygehuslægebiler, tre yderlægebiler, samt syv døgndækkende akutbiler med paramedicinere.

Herudover har regionen indgået samarbejde med militærlægebil i Oksbøl, samt aftale med tyske myndigheder om lægebilsindsats fra lægebilerne i Flensborg og Niebüll i regionen.

Analysen viser, at der kræves 134 ambulanceberedskaber, heraf 31 dagberedskaber og 103 døgnberedskaber for at nå ud til borgerne indenfor 15 minutter.
Forøgelsen vil føre til årlige udgifter på ca. 1 mia. kr., hvor det nuværende budget er  525 mio. kr.

I kontraktens første år (fra september 2009-august 2010) er der kørt 48.800 ambulanceture.
I mere end ni ud af ti tilfælde (93,4 %) nåede ambulancerne i Region Syddanmark ud til tilskadekomne borgere indenfor 15 minutter.
98,5% af ambulancerne nåede frem indenfor 20 minutter. 

APPFWU02V