Skip til primært indhold

Styrket samarbejde om uddannelse og sundhed

Hotel Fakkelgaarden i Kollund lagde i dag, onsdag 23. november 2011, hus til et dansk-tysk topmøde mellem regionsrådsformand Carl Holst (V) og ministerpræsident Peter Harry Carstensen (CDU). Anledningen var underskrivelsen af den årsplan, som udstikker retningen for det grænseoverskridende samarbejde i 2012.

Årsplanen lægger især op til et samarbejde om tre emner; uddannelse, sundhed og Interreg-programmet.

Fortsat universitetssamarbejde

Carl Holst udtrykte på mødet stor glæde over, at de bebudede besparelser på de erhvervsøkonomiske uddannelser på Flensborg Universitet igen er taget af bordet, så studerende fortsat kan få en unik grænseoverskridende uddannelse. Fremover skal samarbejdet mellem SDU og de nordtyske universiteter intensiveres gennem projektet Videnregion – men de to politikere lagde som noget nyt også op til at udvide samarbejdet til at gælde universiteterne i Aarhus og Hamborg.

- Vi står stærkere, hvis vi har flere med på holdet, og det vil komme hele den dansk-tyske region til gavn med et stærkere universitetssamarbejde hen over grænsen. Det er vigtigt, at vi hele tiden tænker i nye baner, for det er med til at sikre udvikling og vækst, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V).

Flere tyske patienter til Syddanmark

Fra tysk side er der især interesse for at udvide sundhedssamarbejdet. De tyske sygekasser er kommet med et signal om, at det sandsynligvis vil blive muligt at sende tyske patienter til Danmark. Det har den tyske sygesikring tidligere været en hindring for.

- Tidligere har det kun været danske patienter, der blev behandlet i Tyskland. Men trafikken skal ikke være ensrettet. Den skulle gerne gå begge veje. Hvis de syge kan blive gjort raske, så er det jo i princippet lige meget, om det er nord eller syd for grænsen, at det sker, sagde ministerpræsident Peter Harry Carstensen (CDU).    

Andre samarbejdsmuligheder

Fra begge landes side var der desuden enighed om at udarbejde en fælles indstilling til arbejdet med det kommende Interreg 5A-program, som er i støbeskeen i EU. Ønsket er at sikre mindst 67 mio. euro i perioden 2014-2020 til uddeling gennem det kommende program samt at udvide samarbejdet til flere regioner både på dansk og tysk side.

Peter Harry Carstensen nævnte også mulighederne for et samarbejde på EU-niveau: Nemlig mellem Hanse Office, som er delstatsregeringens og Hamborgs fælles EU-repræsentation i Bruxelles, og South Denmark European Office.

Et formaliseret samarbejde mellem de to ville give Region Syddanmark en mere direkte adgang til EU-kommissionen og en mere direkte kontaktflade til Hamborg.

Med årsplanen 2012 i underskrevet form er der altså lagt op til endnu et spændende år for det grænseoverskridende samarbejde. Et samarbejde, som begge parter er enige om at sikre høj prioritet, også selvom Schleswig-Holstein til maj får ny ministerpræsident.

- Det dansk-tyske samarbejde udvikler sig hele tiden til gavn for regionens borgere, og derfor vil det også næste år have vores fulde opmærksomhed, slog regionsrådsformand Carl Holst fast.

APPFWU01V