Skip til primært indhold

Forandringer på vej på Ærø

Der bliver i disse år stillet store krav til kvaliteten i det danske sundhedsvæsen, og det får nu betydning for sygehuset på Ærø.

Sygehuset på Ærø gennemfører kun et lille antal kirurgiske indgreb om året, og det gør det svært at opretholde den faglige rutine samt at følge med i nye teknikker.

For at sikre at borgere på Ærø også fremover får en faglig optimal behandling forslår sygehusstrukturudvalget nu, at regionsrådet sender et forslag i høring om at flytte kirurgi og sygehusets fødeafdeling væk fra øen.

- Sygehuset på Ærø skal udvikles og ikke afvikles. I den proces bliver vi nødt til at have fokus på at styrke behandlingerne, og det gør vi altså bedst ved at rykke kirurgien og fødeafdelingen til Svendborg, og i stedet udvikle vores medicinske sengeafsnit på øen, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Region Syddanmarks sygehusstrukturudvalg.

Patienter kan opereres i Svendborg

I løbet af 2011 har kun fire patienter haft behov for akut kirurgi på Ærø, og en konkret gennemgang viser, at alle patienterne uden problemer ville kunne have været behandlet på sygehuset i Svendborg.

I tilfælde af alvorlige ulykker er det først og fremmest den præhospitale indsats, der er vigtig. Behandlingen kan allerede starte på ulykkesstedet, hvor patienten bliver stabiliseret, og dermed er det muligt at transportere patienterne længere end før.

- Den præhospitale indsats er rigtig vigtig, og derfor er vi nu ved at afklare, hvilke muligheder vi har for også at dække Ærø og Langeland via Region Sjællands lægehelikopter, siger Stephanie Lose.

Fødsler på Fyn og forberedelse på Ærø

Fødslerne på Ærø Sygehus foreslås flyttet til Svendborg Sygehus for at sikre en ordentlig kvalitet. Udfordringen vedrører særligt varetagelsen af akutte kejsersnit, der siden 2007 kun er foretaget tre af på Ærø Sygehus. Med så begrænset et antal kejsersnit er det vanskeligt at sikre et stærkt fagligt miljø af høj standard. På både kort og lang sigt er det rekrutteringsmæssigt svært at bibeholde et sådant beredskab.

På nuværende tidspunkt sker fødsler på sygehus på Ærø uden mulighed for assistance fra speciallæge gynækologi og obstetrik, og dermed lever sygehuset ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis forslaget bliver gennemført, vil Ærø-borgere fortsat kunne benytte sig af en jordemoderkonsultation, fødsels- og forældreforberedelse samt besøg efter fødslen på Ærø. Selve fødslen vil ske på Svendborg Sygehus eller som decideret hjemmefødsel på Ærø.

Derudover skal der udarbejdes tiltag såsom daglige jordemoderkontroller op til terminen, og der skal være mulighed for at de fødende med familie kan opholde sig nær fødeafsnittet op til og efter fødslen.

Sidst men ikke mindst skal der fortsat være mulighed for at rekvirere en helikopter i Niebøll om dagen eller en helikopter fra Søværnet om natten, hvis der opstår komplikationer, og det kan blive nødvendigt med et akut kejsersnit.

En proces uden fyringer

Sygehusstrukturudvalget indstiller i første omgang overfor regionsrådet, hvorvidt Ærø skal bibeholde kirurgien. Derefter skal regionsrådet sende forslaget i høring, og først efter høringen vil en egentlig beslutning falde på plads.

- Jeg glæder mig til at høre, hvilke input borgerne på Ærø og medarbejderne på sygehuset har. Det er vigtigt at vi i sidste ende står med det bedst mulige produkt, der giver den bedste balance mellem tryghed og faglighed, siger Stephanie Lose.

Der bliver ikke tale om fyringer i forbindelse med nedlæggelsen af den akutte kirurgi, da regionen forventer at kunne omplacere medarbejderne.

Fakta
Sygehuset på Ærø efterfølgende

Såfremt nedlæggelsen af kirurgien på sygehuset på Ærø bliver vedtaget, så vil fremtidens sygehus indeholde følgende:

  1. Medicinsk sengeafsnit  
  2. Medicinsk/kirurgisk ambulatorium, som bl.a. kan varetage mindre akutte småskader og mindre kirurgiske procedure i lokalbedøvelse
  3. gynækologisk ambulatorium - udefunktion med læge fra Svendborg én gang pr. måned
  4. diabetes ambulatorium – diabeteskontroller ved sygeplejerske fra Svendborg hver 14. dag
  5. kardiologisk ambulatorium – ekkokardiografier ved sygeplejerske fra Svendborg hver 14. dag
  6. jordemoderkonsultation og fødsels- og forældreforberedelse og besøg efter fødsel på Ærø
  7. laboratorium/blodbanksfunktion
  8. røntgenfunktion, som udfører basale røntgenundersøgelser.

Det akutte beredskab

Derudover er der en sygehuslæge, som er vant til at kunne agere i akutte situationer og en anæstesisygeplejerske på sygehuset, som kan stabilisere patienterne og eventuelt bistå, indtil en lægehelikopter når frem.

Det præhospitale beredskab

På nuværende tidspunkt er der en ambulance, med personale som umiddelbart kan give livreddende behandling på Ærø. Denne ordning fortsætter såfremt forslaget bliver vedtaget.

APPFWU01V