Skip til primært indhold

Region vil sikre effektiv uddannelsesindsats

Flere syddanskere skal uddanne sig mere, og det kræver en målrettet indsats og et effektivt samarbejde mellem alle parter. Regionsrådet vedtog mandag en ny plan, der blandt andet skal skaffe flere praktikpladser og fremme syddanske talenter.

Der skal skrappe midler i brug, hvis Region Syddanmark skal leve op til de målsætninger på uddannelsesområdet, som regionsrådet vedtog mandag.

Ifølge den nye uddannelsesstrategi frem mod 2015 skal 95 pct. af de unge syddanskere til den tid have en ungdomsuddannelse. Derudover skal halvdelen af drengene skal have en videregående uddannelse, og 20 pct. flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse.

Målsætningerne skal sammenholdes med det faktum, at kun 71 pct. af de 25-34-årige syddanskere har en ungdomsuddannelse i dag.

14 pct. kan ikke læse og skrive

En af hovedudfordringerne er de unges forudsætninger fra grundskolen. En ny statusanalyse viser, at hele 14 pct. af de 18-19-årige ikke har bestået alle folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik og derfor har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Regionsrådet lægger derfor op til at udvikle tilbud, der forbedrer de unges faglige forudsætninger og giver mulighed for at fremme alle typer af talenter.

- Skal vi løse udfordringerne, kræver det, at alle parter samarbejder, og at der konstant følges op. Det har vi med Syddansk Uddannelsesaftale givet hinanden håndslag på, og med strategien og handlingsplanen står det klart, hvilke udfordringer der skal fokuseres på. Vi vil som region følge udfordringerne tæt, både i kommunerne og hos uddannelsesinstitutionerne, så vi hele tiden sikrer os, at vi er på rette vej, siger Lasse Krull (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Middelkarakter til egen indsats

Indsatsen skal især ske i regi af Syddansk Uddannelsesaftale, som region, kommuner og uddannelsesinstitutioner i 2009 gik sammen om, i erkendelse af at det kræver en fælles indsats at nå målene. Parterne gav for nylig sig selv middelkarakteren 5,8 på den nye skala – eller knap 8 på den gamle skala – da de skulle bedømme, hvordan det indtil nu er gået med samarbejdet på uddannelsesområdet. 

Samtidig blev parterne enige om at arbejde sammen om en mere effektiv indsats, så ingen unge falder ned mellem to stole. Alle parter skal fremover løfte deres del af opgaven, hvis der skal være højtkvalificerede medarbejdere på alle niveauer til de syddanske virksomheder. Der skal derfor både sættes ind i grundskolen, på ungdomsuddannelserne, og efter at de unge har forladt deres ungdomsuddannelse. Regionen peger på en række konkrete værktøjer, som skal tage temperaturen på udfordringerne forskellige steder i uddannelseskæden.

- Der skal sættes turbo på, hvis vi skal nå vores målsætninger inden 2015, og det kræver, at vi arbejder med at højne niveauet overalt. Alle parter i Syddansk Uddannelsesaftale skal være langt mere målrettede i de tiltag og projekter, der udvikles, for ingen af os har råd til at bruge tid og kræfter på indsatser, der ikke giver effekt, siger udvalgsformand Lasse Krull.

Penge til talentprojekter

Allerede ved den næste ansøgningsfrist til Region Syddanmarks uddannelsespulje den 14. januar 2012 søsættes konkrete initiativer, som tager fat på udfordringerne. Det er således et krav for at få støtte, at projekterne fremmer alle typer af talenter i enten grundskolen, på ungdomsuddannelserne eller på de videregående uddannelser.

Derudover lægges der i handlingsplanen for 2012-2013 op til, at parterne indgår nye uddannelsessamarbejder i form af eksempelvis campus, samt at indsatsen for at sikre praktikpladser til alle unge på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

- Regionen har en stor rolle at spille i forhold til at sikre geografisk, kapacitetsmæssig og faglig sammenhæng i uddannelsestilbuddene. Uddannelse er en utrolig vigtig faktor i vores nye regionale udviklingsplan, for det er nøglen til at sikre vækst og fremgang i regionen, siger Lasse Krull (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Fakta

Regionsrådet vedtog på mødet den 12. december uddannelsesstrategien, som løber frem til 2015, samt en medfølgende handlingsplan, som gælder for 2012 og 2013. Handlingsplanen er omdrejningspunkt for både regionens og Syddansk Uddannelsesaftales indsats de næste to år. Find hele uddannelsesstrategien og handlingsplanen her.

I forbindelse med den nye indsats er der udarbejdet en såkaldt effektmodel, der viser, hvordan situationen ser ud på en række områder i regionen pt. Her kan man bl.a. læse, at:

  • Hele 14 pct. af de unge syddanskere forlader grundskolen uden tilstrækkelige læse- og regnekundskaber.
  • Kun 83 pct. af de unge, der tilmelder sig en erhvervsuddannelse, går der stadig 1. oktober. Efter et år er der kun 67 pct. tilbage.
  • 14 pct. af de unge har mere end 90 minutters offentlig transporttid hver vej til nærmeste ungdomsuddannelse.
  • Kun 45 pct. af eleverne har en ordinær praktikplads i en virksomhed ti måneder efter, at de har gennemført deres grunduddannelse.

På hjemmesiden for Syddansk Uddannelsesaftale, www.syddanskuddannelsesaftale.dk,  kan man læse mere om det samarbejde, som parterne på uddannelsesområdet er gået sammen om. Man kan også læse mere om regionens uddannelsespulje, som har næste frist for ansøgninger den 14. januar. Der er informationsmøde om, hvordan man søger puljen, 14. december i regionshuset i Vejle.

APPFWU01V