Skip til primært indhold

Skal vi mødes på badeværelset?

Bedre hygiejne, færre arbejdstimer, større værdighed og færre tunge løft. Gevinsterne er talrige – både for de ansatte, de pårørende og for patienterne – hvis de offentlige sygehuse udtænker innovative løsninger som fx intelligente badeværelser.

Center for brugerfokuseret innovation i Odense, der hører under Region Syddanmark, har netop modtaget midler fra bl.a. Økonomi- og Erhvervsministeriet til offentlig/privat innovation (OPI), der er en del af et nationalt projekt, der løber over de kommende tre år.

- Behovet for konstant bedre omsorg for vores brugere og patienter kan vi kun imødekomme ved at udtænke innovative løsninger, der kan frigøre plejehænder til patientomsorg. Ved at arbejde bredt sammen på tværs af regionsgrænser og offentlig og privat sektor sikrer vi, at vores borgere får den allerbedste pleje, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Projekt OPI skal tænke morgendagens løsninger ind i intelligente badeværelser. Udfordringen lyder på multifunktionalitet på få kvadratmeter, men med fokus på betydningen af design, lys og æstetik.
Med andre ord skal badeværelserne tilgodese mange forskellige brugeres behov og frigøre arbejdshænder, der kan blive beskæftiget med andre plejeopgaver, og samtidig virke indbydende og behagelige for brugerne at opholde sig i.

Center for brugerfokuseret innovation er i disse dage ude med invitationer til små og mellemstore virksomheder i Syddanmark, der har relevant viden, en teknologi, en service eller et konkret produkt, der kan passe ind i fremtidens sygehussektor.
Invitationen går også ud til virksomheder, som fx beskæftiger sig med wellness eller virksomheder, der i forvejen arbejder med udvikling inden for området.

For de enkelte virksomheder kan samarbejdet med Center for brugerfokuseret innovation give en unik mulighed for at få testet, hvordan et produkt virker.

- Centret er som et stort værksted, hvor sygehuspersonalet sammen med de private virksomheder i bogstavelig forstand kan bygge de intelligente badeværelser op og teste dem, så vi er helt sikre på, at de lever op til patienternes forventninger, siger centerchef Ole Vestergaard Poulsen.

Samarbejdet med Center for brugerfokuseret innovation kan også åbne døre for de private virksomheder til nye netværk, give direkte kontakt med kunderne og beslutningstagere og åbne op for tilgang til nye markeder også uden for landets grænser.

Innovationsprojektet ”Skal vi mødes på badeværelset?” starter ved årsskiftet, men allerede i slutningen af november vil der blive foretaget en udvælgelse af egnede private kandidater til projektet.

FAKTA

Center for brugerfokuseret innovation har til huse i nybyggede lokaler på Forskerparken 10 i Odense. Centret blev indviet i september 2010 og er et ”laboratorium” for innovation, der har til formål at inddrage brugerne til at deltage i at skabe nye fysiske rammer, processer, ny teknologi og måder at organisere sig på.

Centret skal bistå fremtidens sygehuse med innovative løsninger, der kan effektivisere og løfte kvaliteten på sygehusene. Det sker i et tæt samarbejde med bl.a. læger, sygeplejersker og andet relevant sygehuspersonale – med andre ord dem, der har ”fingrene i jorden” hver dag.

Centret danner rammen om OPI og står for planlægning og indgår aktivt i møderne. Centret står også for at inddrage patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale i procesforløbet.

Projektet OPI har i alt 40 partnere og involverer på landsplan blandt andet velfærds- og sundhedsinnovationsenheder fra de fem regioner, Servicestyrelsen, IBM Danmark A/S, ISS A/S og en lang række små og mellemstore virksomheder, Regionshospitalet Silkeborg, Ålborg Universitet, UC Nordjylland samt Frederikshavn, Kolding, Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Roskilde, Greve, Århus, Skanderborg og Silkeborg kommuner.

Projektet går i gang 1. januar 2011 og løber over tre år. Det samlede projektbudget er på 48,8 mio. kr. De 19,3 mio. kr. kommer fra EU’s Regionalfond/Den konkurrenceudsatte pulje og 9,7 mio. kr. fra statslig medfinansiering, mens de regionale vækstfora bidrager med regionale erhvervsudviklingsmidler for i alt 11,3 mio. kr. Det resterende beløb er bidrag fra de involverede projektpartnere.

APPFWU01V