Skip til primært indhold

Bevægende jubilæum i Sønderborg

Mange gæster var mindst lige så bevægede som de jubilerende værter, da Sygehus Sønderjyllands Neonatalafdeling fredag 5. marts holdt åbent hus.

Åbent hus markerede, at det er 35 år siden, at de for tidligt fødte og deres mødre fik deres eget sted og personale på sygehuset. Og samtidig, at det er 25 år siden at sygehuset i Sønderborg som de første i landet indrettede et særligt neonatalt mor-barn afsnit, hvor de meget små eller på anden måde særligt udsatte nyfødte og deres mødre, kan være indlagt sammen.

Foto: Dorte Haugaard.

Foto: Dorte Haugaard.

Efter en mere traditionel reception om formiddagen, havde afdelingen inviteret alle de børn og mødre, der har været indlagt gennem årene. Her kunne de gense hinanden, personalet, kuvøserne, film, billeder og få et lille indblik i den store udvikling, der er sket i synet på, hvad der er den bedste behandling af de små.

Hvert år får lige omkring 500 nyfødte sønderjyder og deres mødre brug for de særlige kompetencer, der er i Neonatalafdelingen. Der var basis for et stort fremmøde og mange valgte at møde op.

En del af gæsterne havde ikke set kuvøserne og personalet, siden de selv var helt små. Nogle havde taget veninder og ægtefæller med. Personalet havde forberedt en stor og alsidig udstilling og stod klar til at fortælle og opfordre gæsterne til at mærke eller f.eks. prøve at skifte ble på dukken inde i en kuvøse.

Neonatalafdelingen i Sønderborg er gennem årene ofte gået i spidsen for udviklingen af de bedst tænkelige forhold til deres patienter. Det var de med mor-barn afsnittet, og med hensyn til at få mødrene til at bære de små i "kænguroposer" og skabe fysisk nærkontakt. Et af de nyere tiltag er, at de for tidligt fødte børn lægges i små lune reder inde i de overdækkede kuvøser, så deres nye omgivelser i videst muligt omfang, minder om dem, de forlod i utide.

APPFWU02V