Skip til primært indhold

33,6 mio. kr. til dansk-tyske projekter

Med sammenlagt 33,6 mio. kr. fra Interreg 4A-programmet skal syv nye og meget forskellige dansk-tyske projekter være med til at sætte skub i udviklingen i Syddanmark og det nordlige Schleswig-Holstein.

Projekterne vil blandt andet se på, hvad det vil betyde for grænseområdet, hvis der kommer en motorvej mellem Esbjerg og Heide, ligesom der er fokus på det dansk-tyske naturområde ved Vestkysten. Andre projekter ser på nanopartikler i fødevarer, forsker i sygdomme, arbejder med videnregnskaber hos virksomheder og vil bidrage til at regionen udvikler sig fra grænseregion til vækstregion.

Følgende projekter har fået tilskud:

Grænseoverskridende naturoplevelser langs vestkysten

Projektet skal skabe og styrke bevidstheden om et dansk-tysk naturområde ved Vestkysten. Til det formål skal der udvikles en modul opbygget udstilling med naturområdet som tema.

Partnere:

Naturcenter Tønnisgård: Bente Krog, tlf. 7475 5257

Naturkundemuseum Niebüll e.V.

Stadt Niebüll

Tysk-Dansk Højteknologi-Platform for Innovativ Sygdomsforskning

Målet for dette projekt er at sammenlægge to parallelt eksisterende infrastrukturer inden for sygdomsforskning til en højteknologisk platform. Dermed skal grundlaget for den næste generation af innovative teknologier skabes, som kan bidrage til at spare millioner inden for sygdomsforskning.

Partnere:

Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin, Lundbeckfonden Center for Excellence NanoCAN: Jan Mollenhauer, tlf. 6550 3970

Universitetsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Bioanalystisk karakterisering af nanopartikler i fødevarer

Dette projekt vil åbne op for bevidstheden i grænseregionen omkring emnet ”nanopartikler i fødevarer”. Desuden vil det medføre en tydelig forbedring af sikkerheden af moderne fødevarer og dermed af livskvaliteten.

Partnere:

Syddansk Universitet, Center NanoSYD, Sønderborg: Horst-Günter Rubahn, tlf. 6011 3517

Syddansk Universitet, Odense

University of Applied Sciences Flensburg

Lebensmittelinstitut KIN e.V.

Infrastruktur og erhvervsudvikling langs vestkysten

Projektet indeholder udarbejdelse og gennemførelse af en undersøgelse af, hvordan en flersporet udvidelse af vejen A 11 i Danmark og B 5 i Tyskland mellem Esbjerg og Heide vil påvirke hele den økonomiske udvikling i det sydlige Jylland og ved Slesvig-Holstens vestkyst.

Partnere:

Tønder Kommune: Alice Damm, tlf. 7492 9406

Esbjerg Kommune: Johnny Søtrup, tlf. 7616 1000.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH

IHK zu Flensburg

Kreis Nordfriesland

Verein Infrastruktur Vestkysten/Westküste

Stadt Niebüll

Søvn og arbejde og konsekvenserne heraf for livsstils sygdomme

En stor andel af de danske og tyske befolkninger lider under metaboliske sygdomme (fedme, diabetes, hjerte-kar-sygdom) og søvnforstyrrelser, herunder problemer fra nat- og skifteholdsarbejde. Disse faktorer medvirker til invaliditet, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og høje omkostninger for sundhedsvæsenet, hvorfor forebyggelse heraf er vigtig. Projektet vil studere de helbredsmæssige virkninger af søvn, arbejde, kost og livsstilssygdomme i Syddanmark/Schleswig KERN-regionen.

Partnere:

Syddansk Universitet (SDU), Institut for Regional Sundhedsforskning: Kirsten Ohm Kyvik, tlf. 6550 3046

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)

Universitätsklinik Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Kiel

Viden-udbytte i nord: Win-Vin

Med projektet vil parterne opmuntre til og understøtte virksomheder og organisationer i at præsentere deres viden og udnytte den mere effektivt. For i dagens videnssamfund er en professionel omgang med ressourcen viden i stigende grad afgørende for en organisations succes.

Partnere:

Business Kolding: Bjarke Wolmar, tlf. 2944 8616

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH, Wissenschaftspark Kiel

Fachhochschule Kiel, Fachbereich Wirtschaft

Succes – fælles om at udforme fremtiden

Projektet skal bidrage til, at regionen udvikler sig fra en grænseregion til en vækstregion. Formålet med projektet er bl.a., at alle regionale aktører, dvs. kommuner, delstaten Schleswig-Holstein, Region Syddanmark og relevante institutioner/foreninger for alle områder i samfundet, trækker på samme hammel i dette udviklingsarbejde. Et vigtigt element for dette og for projektets målsætning er klart at definere den dansk-tyske regions fælles potentiale og synliggøre det ved hjælp af en målrettet markedsføring.

Partnere:

Region Syddanmark, Kommunikationsafdelingen: Regionsrådsmedlem og formand for INTERREG-Udvalget Kristian Grønbæk Andersen, tlf. 2086 7960

EA Nord GmbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Region Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Plön mbH

Fakta

INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. har i perioden frem til 2013 i alt ca. 330 mio. til rådighed til at støtte grænseoverskridende projekter. Programmet er medfinansieret af Den Europæiske Union, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 

APPFWU01V