Skip til primært indhold

Flere unge vil uddannes

Et stigende antal unge søger ind på de fem gymnasier i Kolding, Vejle og Fredericia for at få en studentereksamen. Det samlede antal ansøgere til Kolding Gymnasium, Munkensdam Gymnasium, Rosborg Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Fredericia Gymnasium var ved ansøgningsfristen udløb 1.407 ansøgere og dermed 143 elever flere end i 2009.

- En stigning i ansøgertallet på mere end 10 pct. er meget tilfredsstillende, påpeger Poul Erik Madsen, der er rektor for Fredericia Gymnasium og formand for Fordelingsudvalget i Trekantområdet.

- Vi ved, at vi i uddannelsessektoren skal være med til at sikre, at en større andel af de unge får ikke blot en ungdomsuddannelse, men at også en større del skal have en videregående uddannelse. Gennem mange år har det knebet i Trekantområdet, men de nye tal viser, at vi er på rette vej. Ansøgertallet er i dag mere end 50 pct. højere, end det var i perioden fra 2000-04, og ungdomsårgangene er slet ikke vokset tilsvarende, siger Poul Erik Madsen.

Også antallet af HF-ansøgere udvikler sig positivt. Ansøgerantallet er samlet vokset med mere end 25 pct. i forhold til 2009, idet tilgangen er stigende både på de 2-årige kurser, der er placeret på gymnasierne og på VUC’erne. Samtlige 2-årige HF-kurser forventer samtidig eftertilmeldinger til HF frem til studiestarten i august.

- Den markante fremgang på HF afspejler, at det i dag er blevet vanskeligere at gå ud på arbejdsmarkedet og finde et job eller en praktikplads. Mange unge fra 17 år til op i 20’erne erkender, at det er nødvendigt for dem at tage en gymnasial uddannelse f.eks. en HF-uddannelse for at komme videre, siger Finn T. Hansen, der er medlem af regionsrådet og sidder med i Fordelingsudvalget.

De fleste skoler kan rumme de mange unge, der melder sig. Flere af gymnasierne har fået flere kvadratmeter, så der nu er bedre plads. Der er dog stadig problemer på enkelte gymnasier. Hvis ansøgertallet overstiger den fastlagte kapacitet, medfører det, at et antal elever skal flyttes til et nabogymnasium.

Denne opgave er lagt over til Fordelingsudvalget for Trekantområdet, som i den kommende uge ser på ansøgningerne.

- Det er aldrig rart at få at vide, at ens første prioritet ikke opfyldes, men det er en nødvendighed for at få tingene til at gå op, siger Poul Erik Madsen.

Fordelingskriterierne ligger på gymnasiernes hjemmesider, så her har det været muligt at orientere sig, inden man sendte sin ansøgning. Også de tidligere år har der været behov for at flytte rundt på eleverne. Erfaringerne fra disse år viser, at langt de fleste elever bliver meget glade for deres gymnasium – også selv om det kun var 2. prioritet.

APPFWU02V