Skip til primært indhold

Syddanskere mødte sundhedsministeren

Mandag havde sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) inviteret til to borgermøder om fremtidens sygehuse. Møderne foregik i Svendborg og Aabenraa, hvor der bl.a. blev diskuteret akutsygehus, patientgrundlag og præhospital indsats. Med på turen var også regionsrådsformand Carl Holst (V).

Journalist Trine Sick var ordstyrer og gav ordet videre til de fremmødte; borgere, medarbejdere, politikere, personer fra borgergrupper m.m. Hun skulle holde ro og orden, og ”hvis bare I holder kammertonen, så er det i orden med mig”, sagde hun. Her ses hun sammen med regionsrådsformand Carl Holst (V) og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K). Fotos: Jørgen Diswal.

Journalist Trine Sick var ordstyrer og gav ordet videre til de fremmødte; borgere, medarbejdere, politikere, personer fra borgergrupper m.m. Hun skulle holde ro og orden, og ”hvis bare I holder kammertonen, så er det i orden med mig”, sagde hun. Her ses hun sammen med regionsrådsformand Carl Holst (V) og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K). Fotos: Jørgen Diswal.

Borgerne havde mulighed for at høre om de fremtidige sygehusplaner og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Og det var debatlystne borgere, som var mødt frem. Omkring 170 i Svendborg. Og 120 i Aabenraa. Den halvanden time lange debat hvert sted blev styret af journalist Trine Sick og hun måtte holde både spørgere og svarere i kort snor for ikke at overskride tidsplanen.

Omkring 170 borgere var mødt frem på Svendborg Gymnasium.

Omkring 170 borgere var mødt frem på Svendborg Gymnasium.

Hvad er planen?

Formålet med sundhedsministerens besøg var bl.a. at fortælle borgerne om regeringens vision for fremtidens sygehuse. De fem regioner har hver især lavet indstillinger, hvor de anbefaler placering af bl.a. akutsygehuse i deres region. I samarbejde med det såkaldte ekspertudvalg, Erik Juhl-udvalget, skal regeringen beslutte, hvordan pengene skal bruges og hvordan man får en bedst mulig fælles national sygehusstruktur.

- I regionsrådet i Syddanmark går vi ind for åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Derfor er jeg glad for, at vores sundhedsminister Jacob Axel Nielsen i dag har taget turen til Region Syddanmark for at komme i direkte dialog med borgere om fremtidens sundhedsvæsen. Dialog og debat er fundamentet for vores folkestyre, og derfor tog jeg med glæde imod invitationen til at være med i dag, både her i Svendborg og senere i Aabenraa, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V).

Tiden er løbet fra Dr. Hansen i Korsbæk, sagde sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K). Lægerne må specialisere sig, så de får rutinen. Og alle specialister skal være tilstede, når man kommer ind på akutsygehuset.

Tiden er løbet fra Dr. Hansen i Korsbæk, sagde sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K). Lægerne må specialisere sig, så de får rutinen. Og alle specialister skal være tilstede, når man kommer ind på akutsygehuset.

Specialisering og højere kvalitet

- Mange af jer er kommet, fordi I er skeptiske pga. de forandringer, som er på vej. Vi behøver ikke være enige i alt. Men lad mig sige, vi bruger ikke 25 mia. kr. på at gøre tingene ringere. Vi ønsker at tilbyde alle borgere i hele landet behandling af høj kvalitet. Og sådan er det ikke i dag, sagde sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K).

Planerne med fremtidens sygehuse medfører bl.a. højere specialisering, færre akutsygehuse, hvilket igen betyder, at nogle borgere får længere til deres sygehus.

Ca. 120 borgere til debat i Folkehjemmet, Aabenraa, mandag aften, 9. marts 2009.

Ca. 120 borgere til debat i Folkehjemmet, Aabenraa, mandag aften, 9. marts 2009.

Behandling starter ved ulykkesstedet

- Det giver anledning til bekymring og utryghed, og det har jeg fuld forståelse for. Men vi fjerner ikke noget uden at give jer noget andet i stedet for, og her kommer det præhospitale ind: Behandlingen begynder ikke ved akutsygehusets dør. Hjælpen begynder allerede når, ambulancen er fremme, og det er det vigtigste. Det betyder ikke så meget, at man skal køres lidt længere, når man er i gode hænder, og når den rette hjælp er tilstede, når man når frem, sagde sundhedsministeren.

Den præhospitale indsats skal derfor styrkes i form af bl.a. flere akutbiler, lægebiler og helikoptere. Og det er bl.a. det, Region Syddanmarks for nylig indgåede aftale med Falck, skal tage hånd om.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen har planlagt lignende borgermøder i alle fem regioner.

hanne.kopp@regionsyddanmark.dk

APPFWU01V