Skip til primært indhold

Nye team skal hjælpe patienter med depression og mani

Svær depression og mani betyder store lidelser for de berørte patienter på grund af lange ofte kroniske forløb. Nye specialiserede team i Odense og Esbjerg skal sørge for optimal efterbehandling til patienter i den erhvervsaktive alder. Så snart patienten bliver udskrevet fra behandling tager teamet over. Formålet er at hindre tilbagefald og at hjælpe patienten tilbage til arbejdsmarkedet.

Behandlingen består af en kombination af medicin, undervisning, samtaleterapi og vejledning i kost og motion. Det forventes, at indsatsen fra de nye team kan reducere antallet af patienter, der genindlægges kort tid efter udskrivning.

Indsatsen er bygget op som et tværfagligt team og består af overlæge, psykolog og to sygeplejersker samt en sekretær. De to team skal samarbejde med patientforeninger, som skal sikres brugerindflydelse på teamets arbejde ved jævnlige samarbejdsmøder. Et sådant samarbejde omkring behandling af personer med affektive lidelser har Psykiatrisk Afdeling P, Odense Universitetshospital allerede etableret med Depressionsforeningen i Odense.

Sundhedsstyrelsen foreslår, at der oprettes 5-10 ambulante klinikker til behandling af depression og mani i Danmark. Med de to nye team tager Region Syddanmark de første skridt i denne retning.

Fakta

  • Langtidsprognosen for mange patienter med svære depressioner og manier er dårligere end hidtil antaget. En rapport fra Sundhedsstyrelsen fra efteråret 2006 konkluderer, at den forebyggende ambulante behandling skal forbedres, hvis langtidsprognosen skal forbedres væsentligt. Den dårlige langtidsprognose afspejler sig blandt andet i samfundets samlede udgifter til sygdommen.
  • Psykiatrisk Afdeling P, Odense Universitetshospital har modtaget midler fra regeringens satspuljemidler til at igangsætte det et specialiserede team til efterbehandling af patienter, der har været indlagt med depression og mani.

Yderligere oplysninger fås hos:

Psykiatridirektør Agnete Philipsen, Region Syddanmark, tlf. 28 99 35 74

Oversygeplejerske Erik Jensen, Psykiatrisk Afdeling P, Odense Universitetshospital, tlf. 65 41 41 31.

APPFWU02V