Skip til primært indhold

Behandling via mobiltelefon giver færre amputationer

Hjemmesygeplejersker udstyret med digitalkameraer og internetopkobling eller mobiltelefoner med kamera, der kan sende fotos til lægen på sygehuset.

Det har igennem to år været faste arbejdsredskaber for 24 sønderjyske sygeplejersker, der undersøger og behandler sårpatienter i hjemmet.
Via billeder og beskeder sendt over telefon og internet mellem sygeplejerske og læge er det lykkedes at forbedre sårbehandlingen og bringe antallet af amputationer i Sygehus Sønderjylland ned fra 52 årligt til nu 37.
Det svarer til et fald på omkring 29 procent.

- Vi er blevet bedre til at få patienternes sår til at hele. Det er nødvendigt med tæt kontrol i behandlingen, og det kan vi med telemedicin, siger Rolf Jelnes, speciallæge i karkirurgi på Ortopædkirurgisk Afdeling i Sygehus Sønderjylland.

Det er særligt patienter med sår, der skyldes diabetes, dårligt kredsløb eller skader, som har fået glæde af den ny behandlingsform.

- Når jeg ser billederne og beskrivelsen fra sygeplejersken, kan jeg hurtigt danne mig et overblik over, om vi skal fortsætte behandlingen, ændre den, eller om jeg skal se patienten i ambulatoriet, og om det eventuelt skal være her og nu, forklarer Rolf Jelnes.

Det telemedicinske system har vist sig at rumme flere fordele udover hurtigere sårheling og færre amputationer.
Patienterne slipper for mange rutinekontroller på sygehuset, ventetiden falder, og der bliver bedre tid til at tage sig af akutte problemer.
Rent økonomisk er der også mange penge at spare ved færre kontroller og amputationer.

Region Syddanmark er nu ved at undersøge, om systemet kan bredes ud til resten af regionen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Rolf Jelnes, speciallæge i karkirurgi på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Sønderjylland, mobil 30 34 06 84.

Daniel Stefansson, konsulent i afdelingen for kommunesamarbejde, Region Syddanmark, mobil 29 20 14 78.

APPFWU01V