Skip til primært indhold

Patienter med knogleskørhed skal have hurtigere hjælp i Syddanmark

En særlig indsats for at forebygge og styrke opsporingen af knogleskørhed på Odense Universitetshospital udbredes nu til hele regionen. I fremtiden vil særlige ansatte på de syddanske sygehuses akutmodtagelser kunne henvise patienter, der kommer ind med knoglebrud, til udredning og behandling for knogleskørhed.

Et brækket håndled eller en brækket lårbensknogle. Det oplever rigtig mange syddanskere hvert år, men hvor det for de fleste kan ske ved et uheld, så oplever især borgere over 65 år, at knoglerne brækker igen og igen. Sundhedsstyrelsen vurderer, at godt 500.000 personer i Danmark lever med knogleskørhed uden at vide det.

Særlige koordinatorer på sygehusene

Region Syddanmark udbreder nu programmet Fracture Liaison Service (FLS), som benyttes på Odense Universitetshospital, til alle regionens akutsygehuse. Det betyder, at alle akutsygehusene systematisk vil opspore patienter med knogleskørhed og forebygge nye knoglebrud.

På alle sygehusenes akutmodtagelser vil der f.eks. blive udpeget FLS-koordinatorer. Koordinatorerne skal identificere patienter over 50 år, der har været på sygehuset med f.eks. et brækket håndled eller en brækket lårbensknogle, og som ikke tidligere er blevet undersøgt for knogleskørhed. Koordinatoren har mulighed for at invitere de pågældende patienter til en såkaldt DXA-scanning, der kan vurdere knoglernes styrke og analysere risikoen for knogleskørhed.

Den praktiserende læge hjælper patienten videre

Patienterne vil få svar på scanningen hos deres praktiserende læge, som har ansvaret for at starte behandling, hvis de har knogleskørhed. Den praktiserende læge har også mulighed for at henvise patienter med komplekse tilfælde af knogleskørhed til specialiseret behandling på sygehuset, hvor de vil blive tilknyttet behandling og opfølgning på en medicinsk afdeling.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Vi skal være hurtige til at identificere patienter med knogleskørhed, så man kan sætte gang i en behandling, så det ikke forværres. Knogleskørhed er en af de sygdomme, der ofte kommer snigende og først opdages, når patienter har været ramt af et eller flere knoglebrud. Samtidig ved vi, at sygdommen kan have store psykiske og mentale konsekvenser for den enkelte patient, såsom daglige smerter, nedsat livskvalitet og øget dødelighed. Derfor er det vigtigt at finde patienter med knogleskørhed tidligt, så der kan sættes ind med behandling, der forebygger brud og giver patienterne større livskvalitet.

Mette With Hagensen forventer, at omkring 8.000 syddanskere årligt vil blive vurderet af en FLS-koordinator i forhold til at blive tilbudt de særlige DXA-scanninger som et led i den nye indsats.

Udbredes i løbet af 2023

Odense Universitetshospital har kørt forsøg med Fracture Liaison Service-programmet siden 1. marts 2022. Forsøget gøres nu permanent på Odense Universitetshospital fra 1. marts og udbredes til de andre tre sygehusenheder i regionen. Sygehus Lillebælt starter FLS-programmet op 1. marts i år. På Sygehus Sønderjylland går de i gang 1. april i år, og på Sydvestjysk Sygehus starter programmet op 1. juli i år.

Regionsrådet har i budgettet for 2023 afsat 2,2 mio. kr. i 2023 og 2,9 mio. kr. om året fra 2024 til at indføre FLS-programmet på regionens fire akutsygehuse. Bevillingen fra regionsrådet svarer til halvdelen af udgifterne for sygehusene. Sygehusene dækker selv resten.

Sundhedsstyrelsen vurderer i den nyeste opgørelse fra 2017, at godt 500.000 personer i Danmark lever med knogleskørhed uden at vide det.

APPFWU01V