Skip til primært indhold

Patienter med svær overvægt skal have hjælp i hele Region Syddanmark

Det Syddanske Overvægtsinitiativ undersøger patienter med svær overvægt for overvægtsrelaterede sygdomme. Initiativet så dagens lys i 2020 på Esbjerg Sygehus, men nu vil overvægtige mellem 18 og 60 år med et BMI over 30 fremover kunne blive undersøgt for følgesygdomme og behandles for overvægt i hele regionen.

I 2020 startede Esbjerg Sygehus, som det første sygehus i Danmark, et nyt overvægtsinitiativ med fokus på sundhed og de mulige følgesygdomme, overvægtige kan få. Her bliver patienter, der henvises via egen læge, undersøgt og sat i behandling for følgesygdomme, de har fået på grund af svær overvægt.

Og der er behov for den slags initiativer. Hver femte syddansker er nemlig svært overvægtig, og derfor har regionsrådet valgt at udvide ordningen.

I regionens budgetaftale for 2023 har regionsrådspolitikerne afsat 4,9 millioner kroner til udvidelsen.

Pengene går til at udvide Det Syddanske Overvægtsinitiativ til resten af regionen og etablere et regionalt videncenter på Esbjerg Sygehus. Det nye videncenter skal undersøge værdien af screeninger og støtte til livsstilsændringer for personer med svær overvægt og følgesygdomme deraf. Fra 2024 er der afsat 5,1 mio. kr. årligt til at holde initiativet kørende på tværs af regionen.

Forebyggelse af alvorlig sygdom

Svær overvægt er ikke i sig selv defineret som en sygdom i Danmark, men svær overvægt medfører en risiko for at udvikle blandt andet type 2-diabetes, hjertesygdomme og søvnapnø.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Svær overvægt set med sundhedsmæssige briller drejer sig langt fra kun om tallet på vægten. Det handler om, hvad der ligger bag, og især om hvilke følgesygdomme, fysiske såvel som mentale, svær overvægt kan føre med sig. Konsekvenserne er dermed til at tage at føle på, både for den enkelte, for samfundet og for sundhedsvæsenet, når svært overvægtige får følgesygdomme som type 2-diabetes og hjertekarsygdomme eller rammes på psyken. Derfor giver det rigtig god mening at investere i opsporing af følgesygdomme, så de kan sættes i behandling – dermed undgår vi også at presse sundhedsvæsenet yderligere både nu og i fremtiden.

Stor interesse

Det Syddansk Overvægtsinitiativ har ikke hovedfokus på vægttab, som mange andre tilbud til overvægtige. Det handler som sagt om at forebygge, at mennesker med svær overvægt udvikler følgesygdomme. Erfaringerne fra Esbjerg Sygehus viser, at det nytter at tænke nyt, når det kommer til indsatsen overfor svært overvægtige.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Evalueringen fra Esbjerg Sygehus viser, at der er stor interesse for initiativet, så det glæder mig, at vi nu kan udbrede initiativet til alle regionens sygehuse og dele de gode erfaringer, initiativet allerede har indsamlet på Esbjerg Sygehus. Og jeg håber, at interessen rundt i hele regionen for at deltage vil være lige så positiv som i det vestjyske – både for mænd og kvinder. For selvom der er flere kvinder, der indtil videre har været tilknyttet initiativet, så viser regionens sundhedsprofil, at svær overvægt er cirka lige så stor en udfordring for begge køn.

Klar til start i løbet af 2023

Det er planen, at Odense Universitetshospital kan starte Det Syddanske Overvægtsinitiativ op til september 2023. Sygehus Lillebælt forventer at starte til august 2023, og Sygehus Sønderjylland forventer at åbne for patienter til screening for overvægtsrelaterede sygdomme til oktober 2023. Esbjerg Sygehus fortsætter screeningen af henviste patienter for følgesygdomme, og de forventer, at videncenteret kan starte op til maj 2023.

Fakta om Det Syddanske Overvægtsinitiativ

I Det Syddanske Overvægtsinitiativ bliver man screenet for en lang række sygdomme, fordi en tidlig diagnose og behandling kan forhindre, at sygdomme udvikler sig. Hvis man er overvægtig, har man øget risiko for at få en eller flere følgesygdomme som f.eks. type 2-diabetes eller hjertekarsygdomme. Patienterne gennemgår en række undersøgelser af kroppen inklusiv af hjerte og lever, og så ser sundhedspersonalet også nærmere på blodtryk og kolesteroltal.

Evalueringen af Det Syddanske Overvægtsinitiativ på Esbjerg Sygehus viser, at patienterne især har et forhøjet kolesteroltal, højt blodtryk, lider af søvnapnø og har diabetes eller prædiabetes. 

Man kan ikke selv møde op til Det Syddanske Overvægtsinitiativ. Den praktiserende læge kan henvise en, hvis man både:

  • har et BMI på over 30
  • er mellem 18 og 60 år.
APPFWU02V