Skip til primært indhold

Patienter med behov for akut ortopædkirurgi skal til OUH fra april

Region Syddanmark fremrykker flytningen af akut ortopædkirurgi fra Svendborg Sygehus til Odense Universitetshospital til april. Det sker som led i planen om at gøre Svendborg Sygehus til et specialsygehus, mens det nye OUH skal være akutsygehus for hele Fyn.

Sydfynske patienter, der får brug for akut ortopædkirurgi, f.eks. fordi de har brækket et ben, skal fra 1. april 2024 forbi Odense Universitetshospital og ikke Svendborg Sygehus som i dag.

Ændringen sker som en del af planerne om at samle og styrke den akutte organ- og ortopædkirurgi i Odense, når Svendborg i fremtiden skal være specialsygehus. En beslutning, regionsrådet traf tilbage i 2010.

Oprindeligt skulle ændringen først ske, når det nye OUH står klar, men nu bliver planen fremrykket. Det vedtog regionsrådet mandag. Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og løsgænger Andreas Møller stemte imod.

Ændringen betyder også, at sydfynske traumepatienter fra 1. januar 2024 skal indlægges i Odense, der har et stort setup til behandling af større traumer.

Forventningen er, at det vil betyde ca. 700 ekstra akutte ortopædkirurgiske indlæggelser i Odense om året.

Aktiviteter flytter begge veje  

Samtidig bliver nye opgaver samlet på Svendborg Sygehus. Det indebærer bl.a., at der bliver etableret et center for planlagt kirurgi. Fremover skal alle fynske patienter med hoftenære frakturer behandles her.

Det betyder, at der bliver flyttet aktivitet begge veje, og dermed vil det som udgangspunkt kun få begrænsede konsekvenser for personalet.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Den ændrede tidsplan giver begge sygehuse mulighed for at skabe en ordentlig overgang. Svendborg Sygehus får mulighed for at arbejde hen mod fremtiden som specialsygehus, så de ikke behøver at stå i venteposition. Samtidig giver vi patienter fra hele Fyn adgang til det samme, store traume-setup i Odense. Alt i alt kan vi løfte kvaliteten, udnytte ressourcerne bedre og samle kompetencerne.

På Svendborg Sygehus betyder ændringen også, at der fra april vil være læger til stede i skadestuefunktionen frem til kl. 20 i stedet for kl. 21. Skadestuen vil fortsat være døgnåbent og bemandet med behandlersygeplejersker, der har mulighed for lægefaglig backup fra Odense fra kl. 20 til kl. 08 næste morgen.

I det nye år skal regionsrådet tage stilling til, hvordan omlægningen af den akutte organkirurgi skal foregå mellem de to sygehuse.

APPFWU01V