Skip til primært indhold

Færre patienter skal behandles med opioider

Forbruget af opioider er faldende både nationalt og regionalt, og nu skal en ny handleplan bringe forbruget endnu længere ned hos de praktiserende læger og sygehuse i Region Syddanmark.

Der skal anvendes færre opioider i behandlingen af syddanske patienter. Derfor vedtog et enigt regionsråd på regionsrådsmødet 18. december 2023 en ny handleplan, som skal sikre, at brugen af de smertestillende opioider nedbringes og bliver brugt til de rette patienter i de rette mængder og i så kort tid som muligt.

Opioider som fx morfin, oxycodon og tramadol er stærkt smertestillindende lægemidler, som fx bruges ved akutte smerter, efter operationer og til patienter i terminal- eller palliativ behandling. Dog er langvarigt forbrug af opioider forbundet med risiko for afhængighed og misbrug.

Derfor er der brug for konkrete indsatser for at nedbringe brugen af opioider yderligere, fortæller formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S):

- Vi ved, at misbrug af opioider er et problem, og det må vi som sundhedsvæsen handle på. Sygehusene og de praktiserende læger skal som altid sikre, at patienterne bliver smertedækket. Men når vi kender risikoen for afhængighed ved længerevarende behandling med opioider, skal vi også sikre, at patienter ikke får ordineret medicinen i et større omfang eller længere tid end højst nødvendigt.   

Særligt fokus på unges misbrug

Det Regionale Lægemiddelråd har i flere år fokuseret på at nedbringe forbruget af opioider. I Region Syddanmark er antallet af personer, som har indløst en recept på et opioid-præparat i løbet af et år, faldet fra ca. 97.000 til ca. 75.500 fra 2017 til 2022.

Men der er behov for yderligere reduktion for at komme helt i mål. Derfor omfatter den nye handleplan både sygehusene og almen praksis, og der er behov for en fælles indsats, forklarer formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Pernelle Jensen (V):

- Sundhedsstyrelsen ser i deres undersøgelser ikke en kraftig vækst i misbruget af opioider blandt børn og unge, men udtrykker en bekymring for en øget tilgængelighed af illegale opioider gennem sociale medier. Det tager vi dybt alvorligt, og derfor skal vi endnu længere ned i forbruget af opioider. For ved at stramme grebet fra alle sider og sikre, at der udskrives færre opioider i sundhedsvæsnet, kan vi nedsætte risikoen for, at opioider ender i de forkerte hænder.

Sundhedsstyrelsen ser i deres undersøgelser kun en mindre vækst i misbruget af opioider blandt børn og unger, men udtrykker en bekymring for, at salget af illegale opioider gennem sociale medier kan være stigende. Det tager vi dybt alvorligt, og derfor skal vi endnu længere ned i forbruget af opioider. For ved at stramme grebet fra alle sider og sikre, at der udskrives færre opioider i sundhedsvæsnet, kan vi nedsætte risikoen for, at opioider ender i de forkerte hænder.

Morfin skal være førstevalg

Med den nye handleplan skal antallet af personer i behandling med opioider generelt reduceres. Derfor er målsætningen, at færre patienter kommer i behandling med opioider, og at den gennemsnitlige dosis løbende bliver lavere og lavere. Samtidig skal der primært anvendes morfin, når der er behov for stærkt smertestillende medicin, imens de to opioider oxycodon og tramadol udfases på grund af deres bivirkninger.

APPFWU01V