Skip til primært indhold

Den fremtidige profil for Nyborg Sygehus er på plads

Regionsrådet besluttede 18. december, hvilken profil Nyborg Sygehus skal have i fremtiden. De sidste brikker er faldet på plads, hvilket betyder, at sygehuset blandt andet skal have et medicinsk daghospital og en høreklinik, og så samles regionens fertilitetsbehandling fra 2026 på Nyborg Sygehus.

Når det nye OUH slår dørene op, vil det betyde nye tider for især de fynske sygehustilbud og patienter. Derfor besluttede regionsrådet i september 2022 at tilpasse profilen for Svendborg Sygehus, og nu er turen så kommet til Nyborg Sygehus.

På regionsrådsmødet 18. december godkendte et samlet regionsråd den fremtidige profil for Nyborg Sygehus. Den nye profil beskriver sygehusets fremtidige funktioner. Profilen tager højde for de aftaler, der ligger i det sundhedssamarbejde, regionen har indgået med Nyborg Kommune om blandt andet byens kommende sundhedshus.

Regionsrådsformand Bo Libergren (V) siger:

- Med godkendelse af den fremtidige profil for Nyborg Sygehus er den samlede fynske sygehusstruktur nu på plads. Det vil sige, vi har besluttet, hvordan fordelingen af lokale og mere specialiserede funktioner mellem sygehusene i Svendborg, Odense og Nyborg skal være. Det er min klare vurdering, at vi med profilen for Nyborg Sygehus har fået skabt nogle gode fremtidige rammer for sygehuset og samspillet med kommunens sundhedstilbud, hvilket både patienter og personale kan være tilfredse med. Det har været en lang rejse fra de første streger blev tegnet tilbage i 2010 med beslutningen om at gøre Svendborg Sygehus til et specialsygehus. Men med det resultat vi nu står med, mener jeg, vi har god grund til at være tilfredse.

Stærk profil til fremtiden

Formålet med de nye profiler er at sikre, at både Nyborg og Svendborg sygehuse står stærkt til en fremtid med tilpassede sundhedstilbud og nye funktioner.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Vi har lavet en robust plan, der både sikrer en høj kvalitet i behandlingen og et tilbud til patienter lokalt og regionalt. Patienterne på Nyborg Sygehus kan således se frem til åbningen af en lokal høreklinik og et medicinsk daghospital. Sygehuset skal på nogle områder fremover dække hele Fyn. Det gælde for eksempel scanninger for knogleskørhed. I løbet af 2026 får sygehuset desuden ansvaret for hele regionens fertilitetsbehandling. Så det er både brede og specialiserede funktioner, der i fremtiden skal ligge på Nyborg Sygehus.

Udvalgsformanden hæfter sig ved, at der samtidig er god opbakning i høringsmaterialet fra personalet til den fremtidige profil for Nyborg Sygehus, og pointerer, at regionsrådet med denne brede række af sundhedstilbud kan sikre, at Nyborg Sygehus også i fremtiden vil være en attraktiv arbejdsplads.

De næste skridt

Etableringen af blandt andet det nye medicinske daghospital, en samlet fertilitetsbehandling og en ny høreklinik på Nyborg Sygehus kræver om- og tilbygninger på sygehuset, før de nye funktioner kan flytte ind. Prisen for byggearbejdet ligger foreløbig på 40-45 mio. kr. Funktioner, der ikke kræver ombygning, vil kunne tages i brug på et tidligere tidspunkt.

Regionens administration vil nu udarbejde et konkret oplæg til ombygninger inkl. anlægsudgifter. Oplægget vil blive politisk behandlet i løbet af 2024.

FAKTA

Nyborg Sygehus vil i fremtiden tilbyde patienter en lang række behandlinger lokalt. Hertil kommer funktioner rettet mod patienter fra hele Fyn. Endelig vil nogle sundhedstilbud være for patienter fra hele regionen.

Tilbud, der primært er rettet til patienter i Nyborg-området, vil fremover bestå af:

 • et medicinsk daghospital
 • et medicinsk fællesambulatorium
 • en høreklinik med høreundersøgelser
 • et ambulant tilbud for hjertepatienter i nærområdet
  røntgentilbud
 • laboratorium med blodprøvetagning.

Funktioner, som betjener patienter fra hele Fyn eller hele Region Syddanmark, vil omfatte:

 • fertilitetsbehandling for hele regionen
 • skanninger for mulig knogleskørhed, der udvides og dækker hele Fyn
 • kikkertundersøgelser af mave-/tarmområde for hele regionen
 • rehabilitering af patienter med livstruende sygdomme (REHPA).

Regionsrådet besluttede også på regionsrådsmødet at flytte følgende funktioner til Svendborg Sygehus, da de allerede er forankret der:

 • Operationer
 • Opvågningsfunktion
 • Kirurgiske forundersøgelser
 • Medicinsk ambulatorium for patienter med mave-/tarmsygdomme.
APPFWU01V