Skip til primært indhold

Kulturtræf 2022 gav grobund til nye kultur- og naturoplevelser

Målet med Kulturtræf 2022 på Engelsholm Højskole i går var at få udviklet flere og nye kultur- og naturoplevelser i regionen og på tværs af den dansk-tyske grænse. En indholdsrig dag gav masser af nye netværk og inspiration til de mange deltagere.

Natur og kultur kan næppe favnes på et smukkere sted end Engelsholm Højskole ved Vejle, som det var tilfældet i går. Så det var velvalgt, at Kulturtræf 2022 for aktører inden for kultur-, natur-, turisme- og oplevelsesområderne blev afholdt på den smukke lokation.

Formålet med kulturtræffet var at udvikle og styrke kulturlivet og kulturtilbuddene både på tværs af regionen og nord og syd for den dansk-tyske grænse. De 250 deltagere blev i løbet af dagen klædt godt på til opgaven med spændende oplæg og tid til at mødes på kryds og tværs af fagligheder, organisationer, geografier og grænse.

Alt sammen forløb indenfor rammerne af Engelsholm Højskole, som ligger i naturskønne omgivelser ved Vejle og har kreativitet og den skabende kunst som centrum.

Håb om appetit på kultur og natur

Udvalgsformand Michael Nielsen (K), Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, deltog også i kulturtræffet og glæder sig over, at det at samle bl.a. kulturaktører, fonde og kommunalansvarlige gav et rum, hvor man følte, at alt var muligt på kryds og tværs i regionen.

- Når en masse dedikerede og fagligt kompetente mennesker mødes om det, de brænder allermest for, sker der som regel noget godt. Og med de rammer, der var om kulturtræffet i går, vil jeg næsten kalde dagen magisk. Der blev talt, lyttet og delt med stor begejstring, og jeg tror, at vi med kulturtræffet her lægger spor til mange fremtidige gode natur- og kulturoplevelser for borgerne. Oplevelser, som måske endda kan give appetit på endnu flere natur- og kulturoplevelser – også på tværs af den dansk-tyske grænse.

En dag med inspiration

Dagen blev skudt i gang med indlæg fra daglig leder Kristina Taaning, som fortalte om erfaringer fra sit arbejde med Deep Forest Art Land, hvor samtidskunst møder friluftsliv og natur. Hun fremhævede bl.a. vigtigheden af partnerskaber, fx med fonde, men også med andre fagligheder og andre typer samarbejder, som man kan skabe noget helt nyt sammen med. Dernæst fortalte chefrådgiver Michael Radmer Johannisson fra Seismonaut om nye tendenser og trends på området, fx om hvordan naturen kan understøtte kulturen og omvendt.

Med denne inspiration kunne deltagerne søge ud i fire workshops med emnerne ”Klima og bæredygtighed”, ”Natur, kultur og regional udvikling”, ”Oplevelser til børn og familier” og ”Sundhed og livskvalitet”.

Dagen sluttede af med præsentation af idéer til nye projekter og samarbejder, tid til mere netværk og koncert med multikunstneren LYDMOR.

Et par af de vigtige erfaringer fra dagen var, at det er afgørende  at tænke  i at bruge hinanden på tværs af geografi i regionen og på tværs af den dansk-tyske grænse for at skabe bedre oplevelser for dem, der skal nyde godt af oplevelserne, og at det tager tid at lære hinanden at kende og at udvikle idéer på tværs.

Det var de tre kulturregioner Fyn, Trekantområdet og Sønderjylland-Schleswig, der sammen med Region Syddanmark afholdt kulturtræffet.

APPFWU02V