Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil skære mere end en tredjedel af regionens klimaaftryk

Et enigt regionsråd har besluttet at sætte turbo på den grønne omstilling af Region Syddanmark. Inden 2030 skal regionen reducere CO2-udledningen fra egen drift med mindst 35 pct., og nu venter der en vigtig opgave med at finde reduktionen – ikke mindst gennem grønnere indkøb, mindre forbrug, mere vedvarende energi og mere genbrug.

Et enigt regionsråd har besluttet at sætte turbo på den grønne omstilling af Region Syddanmark

Region Syddanmark hæver klimaambitionerne og sætter yderligere fart på den grønne omstilling af de syddanske sygehuse. Det står klart, efter et enigt regionsråd i går besluttede, at Region Syddanmark frem mod 2030 skal mindske regionens klimabelastning med mindst 35 pct. set i forhold til 2020.

Regionens nye klimamålsætning gælder for hele Region Syddanmark som organisation, og derfor er det alle de syddanske sygehuse, socialområdets institutioner og regionshuset mv., der hver især skal reducere deres klimabelastning med mindst 35 pct. frem mod 2030 i forhold til deres klimabelastning i 2020.

Nye klimamål udvider regionens indsatsområde

Det nye klimamål skal ses i sammenhæng med Region Syddanmarks klimastrategi for 2020-2023 ”Grøn omstilling i Region Syddanmark”, der indeholder konkrete reduktionsmål for regionens eget energiforbrug, egen affaldsproduktion og egen bilflåde. Det adresserer dog kun en begrænset del af regionens samlede klimabelastning. For at få et billede af regionens samlede klimaaftryk skal den klimabelastning, der stammer fra regionens indkøb af varer, produktionen af disse varer – om det er i Danmark eller i udlandet –  tjenesteydelser samt anlæg og bygningsvedligehold, også medregnes.

Hviler på bred og banebrydende tilgang

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Som en af landets største offentlige arbejdspladser vil vi gå forrest og tage ansvar for at sætte fart på den grønne omstilling af det danske sundhedsvæsen og bidrage til de nationale klimamål. Derfor sætter vi fokus på at bringe alle CO2-udledninger fra regionens drift ned – også dem, der stammer fra regionens indkøb, forbrug og forsyningskæder. Det nye klimamål er ambitiøst og hviler på en bred og banebrydende tilgang i hele organisationen om at begrænse regionens klimapåvirkning hele vejen rundt, og som noget nyt tæller udledningen i hele forsyningskæden – både nationalt og internationalt – med. Vi ved, at 75 pct. af regionens klimabelastning stammer fra vores indkøb, og når vi køber ind for mere end 10 mia. kr. hvert år, er der med andre ord et stort potentiale for at mindske klimabelastningen gennem flere grønne indkøb.

Flere grønne krav til leverandørerne

Regionen har igennem årene igangsat en række klimaindsatser for at mindske klimabelastningen fra regionen. Det er f.eks. elektrificering af regionens bilflåde, energibesparende aktiviteter, som udskiftning til LED-belysning, og aktiviteter, der øger produktionen af vedvarende energi gennem installation af solceller på og ved regionens bygninger.

Klimabelastningen fra regionens energiforbrug går den rigtige vej, viser regionens seneste redegørelse ”Grøn omstilling 2021”, men der er et behov for at gøre mere for at mindske de udledninger, der er forbundet med regionens forbrug og indkøb af varer og tjenesteydelser, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark:

- Vi skal se på vores egen adfærd og vaner og øge samarbejdet på tværs af regionens sygehuse og institutioner for at nedbringe spild og øge brugen af flergangsprodukter frem for engangsprodukter. Det handler også om at få udbredt den cirkulære tankegang til producenterne, så det bliver muligt at købe produkter med en mindre klimabelastning. Vi er allerede i tæt dialog med vores leverandører og arbejder på at påvirke markedet ved at stille flere grønne krav i vores udbud. Men jeg vil også være helt åben omkring, at vi ikke kender alle løsninger, og derfor bliver innovation og partnerskaber med vidensinstitutioner og det private erhvervsliv helt afgørende for, at vi kan finde de løsninger, der skal bruges for at kunne reducere klimabelastningen i tilstrækkelig omfang.

Arbejdet med de nye klimamål vil blive fulgt af Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark.

APPFWU02V