Skip til primært indhold

Patienter, pårørende og kommunerne skal være med til at drøfte udfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien

Patienter, pårørende og politikere skal henover sommeren 2022 mødes og drøfte udfordringerne i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. Færre medarbejdere og flere henvisninger kræver handling hurtigt, men det er også vigtigt, at der findes holdbare løsninger.

Mennesker med psykisk sygdom skal have det bedst mulige behandlingsforløb, og patienter og pårørende skal føle sig støttet i sygdomsforløbet. Det er målsætningen med Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024.

Desværre står Region Syddanmark over for en række udfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien, som betyder, at regionen er nødt til at foretage ændringer for også fremover at sikre høj kvalitet, rettidighed i behandling og et attraktivt børne- og ungdomspsykiatrisk speciale.

Færre speciallæger og flere henvisninger presser børne- og ungdomspsykiatrien

De konkrete udfordringer er, at der over de seneste år har været større afgang end tilgang blandt speciallæger i de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Syddanmark. Der er generelt mangel på speciallæger i hele landet, hvilket gør det svært at besætte stillingerne. Sideløbende er der en stigning i antallet af børn og unge, som henvises til udredning og behandling. Det udfordrer Region Syddanmarks mål i forhold til rettidighed og høj kvalitet.

Formand for Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg Mette Bossen Linnet (V) siger:

- De udfordringer vi står i kræver handling, men det er også vigtigt, at løsningerne er holdbare, langsigtede og bæredygtige, og jeg mener, at vi finder løsningerne bedst i samarbejde med de patienter og pårørende, som er i kontakt med vores børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger og med kommunerne, som er vores tætte samarbejdspartnere på området. Vi har nogle rammer at agere indenfor, og det er desværre ikke alt, vi kan ændre på, men det er vigtigt, at vi tager højde for, hvad der er vigtigt for vores brugere og samarbejdspartnere. Derfor er det afgørende, at vi som det første kommer i dialog med brugerne og samarbejdspartnerne i kommunerne og finder ud af, hvad der er vigtigt for dem, inden vi begynder at ændre i organiseringen af området.

Udfordringerne er ikke nye, og Psykiatrisygehuset har indtil nu håndteret dem inden for de eksisterende rammer.

Administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Psykiatrisygehuset, siger:

- Vi bestræber os altid på at levere den bedst mulige behandling til alle vores patienter, og vi har en lang række dygtige medarbejdere, der yder en stor indsats for at følge med den stigende efterspørgsel og antallet af henvisninger. Manglen på speciallæger kan dog betyde, at vi, som resten af sundhedsvæsenet, kan være nødt til at prioritere, så borgere, der oplever akut opstået sygdom eller meget svære symptomer, prioriteres først.

Dialogmøder med brugerne og med kommunalpolitikerne

Med formanden og næstformanden, Mette Bossen Linnet (V) og Anne Skau Styrishave (R), i spidsen, vil Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark over sommeren invitere til møder om børne- og ungdomspsykiatrien. Dels vil der blive holdt møder med de syddanske kommunalpolitikere, hvor udfordringerne samt ønsker for fremtiden skal vendes, og dels vil der blive holdt møder med patientforeninger, med afdelingernes patient- og pårørenderåd samt med afdelingernes patient- og pårørendepeers. Peers er mennesker, der selv har erfaring med at have en psykisk lidelse, og som har til opgave at støtte patienter og pårørende.

Møderne skal bruges til at blive klogere på, hvad der betyder noget for patienterne og deres pårørende, så der efterfølgende kan skabes løsninger, som i videst mulig omfang kan tage højde for, hvad der har værdi for brugerne.

På baggrund af input fra dialogmøderne udarbejdes forslag til fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatrien, der efter planen sendes i høring i slutningen af 2022. Afhængigt af hvilke løsningsmuligheder processen leder frem til, forventes den fremtidige organisering at kunne behandles politisk primo 2023.

APPFWU02V