Skip til primært indhold

Region Syddanmark styrker indsatsen over for senfølger efter kræft

Region Syddanmark opretter fire klinikker for patienter, der oplever senfølger efter kræft. Klinikkerne skal samle de forskellige tilbud, der allerede eksisterer i regionen, og give tidligere kræftpatienter en fælles indgang og hjælp til livet efter en kræftsygdom. I samme omgang opretter regionen også et nyt kompetencecenter, der skal indsamle og koordinere erfaringer på tværs af de fire klinikker.

Flere og flere danskere overlever heldigvis deres kræftsygdom i dag. Og i takt med at danskerne også lever længere, oplever flere at skulle få livet og hverdagen til at fungere så godt som muligt efter en kræftsygdom.

Rigtig mange kræftoverlevere kan efter endt behandling vende tilbage til deres normale liv uden kræftrelaterede symptomer. Men nogle kræftoverlevere oplever en eller flere senfølger af sygdommen og behandlingen – og de kan få brug for hjælp fra for eksempel psykologer, speciallæger og sexologer til at håndtere senfølgerne.

Region Syddanmark etablerer fire senfølgeklinikker

Regionsrådet har i dag godkendt et forslag til etablering af fire senfølgeklinikker på tværs af regionen og et kompetencecenter for senfølger efter kræft.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over etableringen af de nye klinikker:

- Danmark er blandt de lande i verden, der har øget overlevelsen efter kræft mest de seneste år. Men én ting er at overleve en kræftsygdom, noget andet er at få et liv efter sygdommen, som er værd at leve. Derfor er det vigtigt, at de mange tilbud, regionen allerede har til syddanskere, som oplever senfølger efter kræft, er synlige og nemme at tilgå. Det skal de fire nye klinikker være med til at sikre. Her får borgerne en fælles indgang til hjælp og vejledning til at komme videre med livet.

Psykologhjælp og kompetencecenter

De fire senfølgeklinikker vil blandt andet have kliniske sexologer og psykologer med speciale inden for psykiske reaktioner i forbindelse med kræftsygdom ansat.

Derudover etablerer regionen et kompetencecenter, der skal hjælpe med at lave informationsmateriale til både patienter og sundhedspersonale om regionens tilbud, udvikle kurser og efteruddannelse og sikre vidensdeling og ensretning på tværs af de fire klinikker.

Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget ser frem til, at regionens styrkede arbejde med senfølger efter kræft vil komme rigtig mange syddanskere til gode:

- Af de mange syddanskere, der gennemgår og overlever en kræftsygdom, ved vi, at flere vil blive påvirket psykisk eller fysisk i årene efter deres sygdom. Det kan påvirke deres selvopfattelse og livskvalitet markant, så vi skal gøre alt, hvad vi kan for hjælpe dem med at få det bedre. Både ved at ansatte specialiseret personale, videreuddanne de nuværende medarbejdere og ved at blive bedre til at kommunikere om de mange tilbud, vi faktisk allerede har på området. På den måde håber jeg, at vi kan give dem livsgnisten og glæden ved livet tilbage igen.

Midlerne til de fire klinikker og kompetencecenteret kommer fra budgetaftalen for 2021 og fra den finanslovsbevilling for 2020, som Danske Regioner og regeringen indgik om 1.000 ekstra sygeplejersker sidste år. Der er i alt bevilliget 6,3 mio. kr. fordelt på 5,5. mio. kr. til de fire klinikker og 800.000 kr. til det nye kompetencecenter.

Fakta

De hyppigste senfølger, som patienterne selv angiver cirka 2.5 år efter kræftdiagnosen, er seksuelle problemer, træthed, manglende energi samt angst og bekymring for, at kræften vender tilbage.

Andre udbredte senfølger kan være problemer med vandladning, tarmfunktion, lymfødem (hævede arme og ben), nedsat muskelkraft, angst, søvnbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, manglende appetit, vægttab og synkebesvær.

Dertil kommer senfølger af mere social karakter, for eksempel arbejdsløshed, økonomiske problemer og ensomhed. Mange patienter oplever flere senfølger samtidig.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Regionsrådet i Region Syddanmark – find kontaktoplysninger her.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V