Skip til primært indhold

Flere patienter skal tilbydes lindrende behandling i den sidste tid

Flere syddanske patienter med livstruende sygdomme skal have tilbudt lindrende behandling. Derfor afsætter Region Syddanmark nu godt 6 millioner kroner til at styrke den palliative indsats på sygehusene, så flere patienter kan få forbedret livskvaliteten i den sidste tid.

Hvert år dør flere end 12.000 syddanskere. En stor del af dem dør af livstruende sygdomme som kræft, hjerte- eller lungesygdomme, og mange har behov for lindring – også kaldet palliation –  i den sidste tid.

Palliation drejer sig om at lindre de lidelser og problemer, som kan være forbundet med at få og leve med en livstruende sygdom. Det kan både være fysiske lidelser som smerter og åndedrætsbesvær, psykiske lidelser som angst, depression og sorg, men det kan også være sociale problemstillinger koblet til for eksempel familie og økonomi eller åndelige problemstillinger, som nager patienten. 

I 2019 var godt 1.400 syddanske patienter tilknyttet sygehusenes palliative specialfunktioner, som hjælper patienter med særligt komplekse palliative problemstillinger. Specialfunktionerne består blandt andet af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere og præster, som er specialuddannede inden for det palliative område.

Det er primært kræftpatienter, som er tilknyttet de palliative specialfunktioner. Der er dog en stigende erkendelse af, at mange andre grupper af patienter også kunne have gavn af en tværfaglig palliativ indsats – for eksempel patienter med hjertesygdomme, lungesygdomme eller neurologiske lidelser.

Millioner til det palliative område

Derfor har det syddanske regionsråd på regionsrådsmødet 25. januar 2021 besluttet at bruge godt 6 mio. kr. i 2021 på at styrke det palliative område og godt 9 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Midlerne skal primært bruges til at udvide de palliative specialfunktioner på sygehusene, men formålet er også, at den basale palliative indsats skal styrkes. Det vil sige den palliative pleje og behandling, som sundhedspersonalet på afdelingerne tilbyder som en del af den hjælp, de i forvejen yder.

Flere patientgrupper skal have tilbuddet

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen (S) er glad for, at der nu er afsat midler til en ekstra indsats, der kan være med til at styrke livskvaliteten hos døende patienter:

- Det er en kæmpe fysisk og psykisk belastning at være så syg, at det kun går en vej – både for patienterne, men også for de pårørende. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe og støtte patienterne, så de kommer bedst muligt igennem den sidste tid. Vi har allerede et rigtig godt palliativt tilbud, men vi skal have det ud til flere patientgrupper, end det er tilfældet i dag.

Både Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus går nu i gang med at finde ud af, hvordan de hver især bedst muligt kan bruge midlerne til at styrke det palliative område. Det vil på de fleste sygehusenheder betyde, at der ansættes nye medarbejdere til området, og at der sættes ekstra fokus på, hvordan man kan blive bedre til tidligere at identificere patienter, der har behov for en palliativ indsats.

Fakta

I regionens budget for 2020 besluttede aftaleparterne, at mulighederne for at imødekomme patienters ønsker i den sidste tid skal styrkes, og at de sundhedsprofessionelle skal have de nødvendige værktøjer til det.

I regionens budget for 2021 fulgte aftaleparterne op på dette ved at beslutte, at regionens eksisterende tilbud skal styrkes. Dette skal blandt andet ske ved tidlig opsporing af patienternes behov for palliativ støtte og behandling, ved at nå ud til en bredere målgruppe, for eksempel patienter med hjerte-/kar-, lunge- eller neurologiske lidelser, ved at inddrage og støtte pårørende og ved at involvere frivillige.

Der er afsat 8,0 mio. kr. til formålet i 2021 og herefter 10,0 mio. kr. årligt. Herudover prioriteres 4 årsværk til opgaven ud af de 107 flere sygeplejersker fra 2021.

De 6 mio. kr., der nu er afsat til at styrke det palliative område, er altså en del af de 8 mio. kr., der er afsat til området i budgettet for 2021. Det besluttes i løbet af 2021, hvordan de resterende 2 mio. kr. skal bruges.

Kontaktoplysninger på alle Region Syddanmarks regionsrådsmedlemmer

Yderligere oplysninger

APPFWU01V