Skip til primært indhold

Stor efterspørgsel efter sprogkompetencer hos syddanske virksomheder

Ny syddansk analyse viser, at hver tredje virksomhed efterspørger medarbejdere med engelskkompetencer, mens mere end hver femte virksomhed efterspørger tyskkompetencer.

Der er stort behov for tysk- og engelskkompetencer blandt de små og mellemstore syddanske virksomheder. Det fremgår af en ny analyse fra Region Syddanmark. Knap hver tredje virksomhed har brug for medarbejdere med engelskkompetencer, mens mere end hver femte har behov for tyskkompetencer.

Det er især sønderjyske virksomheder, der har behov for medarbejdere med tyskkompetencer. Mere end hver tredje virksomhed i Sønderjylland (Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner) har behov for tyskkompetencer.

Der er imidlertid også interesse for tyskkompetencer i den øvrige del af Syddanmark. Således efterspørger cirka hver femte virksomhed i Trekantområdet, på Fyn og i Sydvestjylland tyskkompetencer.

Det er særligt virksomheder, der har forretningsmæssige relationer til Nordtyskland, der har behov for tyskkompetencer. Blandt disse virksomheder har cirka halvdelen behov for tyskkompetencer.

Fokus på unges interesse for tysk

Analysen viser også, at syddanske virksomheder med behov for medarbejdere med sprogkompetencer inden for fx tysk og engelsk har problemer med at skaffe dem. Således har 21 procent af virksomhederne med behov for sprogkyndige medarbejdere svaret, at de i høj eller nogen grad har haft problemer med at skaffe medarbejdere med de rette sprogkompetencer inden for de seneste seks måneder; det vil her sige forår og sommer 2021.

Næstformand Preben Jensen (V), Udvalget for regional udvikling og særlig repræsentant for dansk-tysk samarbejde, udtaler:

- Det har stor betydning, at virksomhederne kan få medarbejdere, der kan tale tysk på et passende niveau. Fra regionens side understøttet vi projekter, der styrker interessen for det tyske sprog. Det er et langt og sejt træk at få flere unge til at interessere sig for det tyske sprog, og derfor har det også vores fortsatte fokus.

Fx har regionsrådet støttet projekt ”Uddannelse og Bildung i grænseregionen”, der med særlige undervisningsforløb og studiebesøg har haft fokus på at fremme unges interesse for tysk sprog og kultur på en række sønderjyske ungdomsuddannelser.

Potentialerne skal udnyttes

Samtidig fremgår det af analysen, at mere end hver fjerde virksomhed i Syddanmark har en forretningsmæssig relation til virksomheder eller institutioner i Nordtyskland. Det viser et stærkt engagement i Nordtyskland, men der er plads til forbedringer. Det betyder, at der stadig er mange virksomheder, der ikke har en forretningsmæssig relation til Nordtyskland i dag.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) udtaler:

- Tallene viser, at der både er optimisme i grænseregionen og også store uudnyttede potentialer. Derfor er jeg glad for, at vi i samarbejde med delstaten Slesvig-Holsten netop har indgået aftale om at etablere en dansk-tysk udviklingsalliance. Den skal blandt andet sætte ind overfor uudnyttede potentialer i grænseregionen, og resultatet vil formodentlig smitte positivt af på resten af landet også.

Om analysen: Syddanske virksomheders engagement i Nordtyskland

Over 900 små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har i september 2021 svaret på spørgsmål om deres relationer til Nordtyskland – området fra grænsen til og med Hamborg, herunder Slesvig-Holsten. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark har gennemført undersøgelsen i samarbejde med Jysk Analyse.

Du kan læse analysen ved at klikke her.

APPFWU02V