Skip til primært indhold

Psykiatrisygeplejersker hjælper politiet døgnet rundt i hele regionen

Ny syddansk udrykningstjeneste rykker fra 1. september ud i situationer, hvor borgere med psykiske lidelser har brug for akut hjælp.

Politiet og Psykiatrien i Region Syddanmark får fra i dag et endnu tættere samarbejde.

Regionsrådspolitikerne i Region Syddanmark har nemlig valgt at sætte penge af til en ny regionsdækkende psykiatrisk udrykningstjeneste, der kan hjælpe politiet i situationer, hvor de står med et menneske med psykiske problemer.

Formålet er at hjælpe med at nedtrappe situationer og dermed også at undgå tvangsindlæggelser.

Stigende behov for akut psykisk hjælp

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) fortæller, at beslutningen om at sætte penge af til den nye tjeneste har været oplagt:

- Vi har kunnet se et stigende behov for, at vores dygtige medarbejdere i Psykiatrien skal have mulighed for at rykke ud, når der er mennesker med psykiske lidelser, der har brug for hjælp. Det hænder, at disse menneskers første kontakt er med politiet, hvad enten behovet er krisehjælp i en svær situation, eller at vedkommende er selvmordstruet, og her skal Psykiatrien kunne træde til.

Etableringen af den akutte psykiatriske udrykningstjeneste koster 8,3 millioner kroner årligt.

Sygeplejersker står standby døgnet rundt

Den nye tjeneste består af erfarne sygeplejersker, der sidder standby døgnet rundt. Sygeplejerskerne kan tage imod opkald fra politiet, men også fra de praktiserende læger eller vagtlægen.

Sygeplejersken vurderer, hvorvidt der er behov for telefonisk rådgivning, eller om der er behov for at sygeplejersken rykker ud sammen med politiet eller lægevagten.

Analyser har vist, at politiet har det største behov om eftermiddagen og aftenen. Derfor er der fra 13:00 – 21:00 udrykningstjenester i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense, mens udrykningstjenesten i hele regionen i den stille periode fra 21:00 – 13:00 dækkes fra Vejle.

Et af flere initiativer der skal løfte den akutte psykiatriske hjælp

Den akutte udrykningstjeneste er ét af flere politiske initiativer, der er sat i søen for at hjælpe mennesker med psykiske lidelser, der har et akut behov for hjælp. 

Regionsrådspolitikerne har også sat penge af til mobile skadestuer i psykiatrien, hvor medarbejdere fra de Psykiatriske Akutmodtagelser kan rådgive via telefonen eller videoopkald.

Eller hvor de indenfor 24 timer møder op hos patienterne. De mobile skadestuer er allerede i fuld funktion.

Derudover har regionen også sat penge af til at uddanne ambulancebehandlere i hele regionen i at håndtere psykisk sygdom og i hvilke teknikker, de kan bruge til at nedtrappe situationer.

Endelig deltager Region Syddanmark også i et satspuljeprojekt med Fyns Politi, hvor en sygeplejerske fra Psykiatrien kører rundt i en patruljevogn med politiet på Fyn. Patruljen bliver sendt ud til de situationer, hvor der er behov for assistance fra Psykiatrien og supplerer derfor regionens egen akutte psykiatriske udrykningstjeneste.

Lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark Anders Meinert Pedersen mener, at regionen har flyttet sig markant med de nye initiativer:

- Jeg oplever, at regionsrådet gør, hvad de kan for at løfte den akutte hjælp på det psykiatriske område. Vi ved, at hurtig hjælp og de rette kompetencer kan gøre en kæmpe forskel for mennesker med psykiske lidelser, der står i en krisesituation. Jeg er sikker, at vi med vores udrykningstjeneste og andre initiativer kan gøre en mærkbar forskel for disse mennesker.

Yderligere information:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, Psykiatrien i Region Syddanmark, telefon 99 44 48 00

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V