Skip til primært indhold

5 mio. kr. skal øge interessen for science, teknologi og grøn omstilling

Regionsrådet har gennem uddannelsespuljen øremærket 5 mio. kr. til projekter, der skal øge unges interesse for science, teknologi og grøn omstilling. Alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen kan søge midlerne.

Det har længe været et mål for Region Syddanmark, at flere unge skal vælge en såkaldt STEM-uddannelse (Science, Technology, Engineering & Math). Og selvom andelen af unge, der vælger en STEM-uddannelse, siden 2006 er steget fra 37 til 40 pct., er der med nutidens og fremtidens udfordringer behov for, at endnu flere kommer med på vognen.

Derfor har regionsrådet i Region Syddanmark øremærket 5 mio. kr. til projekter, der skal øge unges interesse for at tage en uddannelse inden for STEM.

Formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V), siger:

- Det går langsomt den rigtige vej med hensyn til antallet og andelen, der vælger en scienceuddannelse, men vi ser gerne, at der kommer mere tryk på kedlerne. Både nu og i fremtiden har vi behov for flere med den slags kompetencer, for både den digitale og den grønne omstilling kræver udvikling af ny teknologi. Derfor håber vi, at ungdomsuddannelsesinstitutionerne vil byde ind med projekter, der kan hjælpe os den rigtige vej.

Klima og grøn omstilling er noget, der fylder meget i den politiske debat – også i Region Syddanmark. Her har regionsrådet besluttet, at FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling skal sætte rammen for den kommende regionale udviklingsstrategi, der er under udarbejdelse. Her kan især mennesker med STEM-kompetencer bidrage til at fremme en økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling.

Mangel på ingeniører

En rapport fra Ingeniørforeningen viser, at der i 2025 vil mangle 10.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i Danmark. Samtidig betyder den teknologiske udvikling, at langt størstedelen af syddanskere vil få behov for at kunne anvende digitale løsninger for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.

Det er udfordringer, vi som samfund har behov for at tage hånd om, mener Tage Petersen:

- Med de 5 mio. kr. sætter vi nu ind på ungdomsuddannelsesområdet, men det er klart, at arbejdet ikke er gjort med dét. Vi har brug for at fokusere på digitale og teknologiske kompetencer i hele uddannelseskæden, lige fra folkeskole til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser, og det vil vi også i fremtiden have for øje, siger han.

De 5 mio. kr. kan søges af alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark. Ansøgningsfristen er 15. september 2019, hvor der også er mulighed for at søge midler til projekter inden for de øvrige indsatsområder. Læs mere om uddannelsespuljen her.

Læs mere om puljen på de 5 mio. kr. her.

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplýsninger

APPFWU01V