Skip til primært indhold

Ny syddansk klinik giver mulighed for mere præcis kræftbehandling

Kræftpatienter, der allerede har prøvet de gængse behandlingsmuligheder, kan få hjælp på en ny syddansk klinik for personlig medicin. På klinikken kan sundhedspersonalet undersøge genforandringer i kræftknuderne, og ud fra undersøgelserne kan de afgøre, om patienterne skal tilbydes eksperimentel medicinsk behandling.

Syddanske kræftpatienter kan snart få en mere præcis behandling. Region Syddanmark går nu i gang med at etablere en klinik, der skal kortlægge genforandringer i patienters kræftknuder.

Undersøgelserne af genforandringerne giver læger og molekylærbiologer mulighed for at finde ud af, om kræftknuden vil reagere på en given type medicin. På den måde kan sundhedspersonalet afklare, hvilke patienter der kan tilbydes eksperimentel medicin.

Undersøgelserne vil også kunne bidrage til, at man kan stoppe med behandling, der ikke har effekt.

Klinikken, der bliver en del af onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital (OUH), hedder Klinik for Præcisionsmedicin. Klinikken er for patienter, der allerede har afprøvet de normale behandlingsmuligheder, og som bliver henvist fra deres eget sygehus.

Stort potentiale i personlig medicin

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at den nye klinik er et oplagt skridt i bestræbelserne på at give patienterne en bedre behandling og på at skabe et mere effektivt sundhedsvæsen.

- Vi skal blive bedre til at tilpasse behandlingen den enkelte patient og det kræver, at vi løbende undersøger, hvilken effekt den givne behandling har. Der er et stort potentiale i den personlige medicin, der er tilpasset den enkelte patient, og klinikken i Odense er første skridt på vejen, men også et vigtigt et af slagsen.

Den nye klinik kan lave undersøgelser på op mod 700 kræftpatienter om året, og allerede i løbet af i år kan patienterne få glæde af klinikkens tilbud.

Hurtigere svar til syddanske patienter

Syddanske patienter har allerede nu mulighed for at få undersøgt genforandringer i kræftknuderne, men de undersøgelser foregår i dag på Rigshospitalet. Det nye tilbud betyder, at patienterne fremover vil kunne spare turen over Storebælt og få foretaget gen-kortlægningen i Odense.

Derudover har Rigshospitalets klinik mange patienter tilknyttet, hvilket har betydning for ventetiden på analyserne. Denne potentielle ventetid sparer den syddanske klinik nu patienterne for.

Forskningsmuligheder i personlig og eksperimentel medicin

Den nye klinik åbner også op for, at der kan blive forsket i personlig og eksperimentel medicin på OUH.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) ser de nye forskningsmuligheder som endnu en god grund til at oprette klinikken i Odense.

- Vi har store ambitioner på regionens og OUH’s vegne, og derfor forsøger vi at skabe et miljø, der udover højt specialiseret behandling til patienterne også giver god mulighed for forskning for vores sundhedspersonale. Med den nye klinik åbner vi nogle nye døre, der måske kan lokke endnu flere dygtige medarbejdere til Region Syddanmark til gavn for patienterne.

Partierne bag budgetaftalen for 2019 har afsat 5,3 millioner kroner til den årlige drift af den nye klinik, og budgettet blev godkendt på regionsrådsmødet 29. april 2019.

Personlig medicin anvendes i dag flere steder i regionen. Region Syddanmark arbejder desuden på en vision for anvendelsen af personlig medicin ved alle regionens sygehusenheder, så personlig medicin kan komme flere af regionens patienter til gode.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V