Skip til primært indhold

Mobile skadestuer ruller ud i hele Region Syddanmark

Mobile skadestuer tilknyttet psykiatriske akutmodtagelser kommer fra foråret 2019 til at køre i Vejle, Esbjerg, Aabenraa og Odense.

Psykiatrisk Akutmodtagelse i Vejle har siden 2015 haft en mobil skadestue. Tilbuddet bliver mødt med stor tilfredshed af patienterne. De får mere og hurtigere støtte, der hvor de bor. De oplever kortere indlæggelser, og i flere tilfælde undgår man indlæggelse.

Regionsrådet indgik i september budgetforlig om regionens 2019-budget. Her aftalte de at afsætte 9,5 mio. kr. årligt til at udbrede mobile skadestuer til hele regionen. Psykiatri- og socialudvalget behandlede sagen på deres møde tirsdag eftermiddag, og står det til dem, skal der være mobile skadestuer i hele regionen fra foråret 2019.

Støtte og rådgivning supplerer den normale opfølgning

Den mobile skadestue rykker både ud til voksne over 20 år, der ikke er i stand til selv at henvende sig på den psykiatriske skadestue og til patienter, der udskrives fra psykiatrisk afdeling som et supplement til den normale opfølgning.

Patienter, der ikke er i stand til selv at henvende sig til den psykiatriske akutmodtagelse, kan eksempelvis være kriseramte borgere, der ikke er helt klar til indlæggelse, men som har brug for støtte og rådgivning.

Ved en opfølgning på en endt indlæggelse kan patienter også have brug for rådgivning, støtte eller gennemgang af den medicin, de har fået med hjem. I de tilfælde kan man planlægge et besøg af den mobile skadestue et par dage efter udskrivelsen og sikre, at patienten får en tryg hjemkost. Med disse tilbud kan den mobile skadestue være med til at forebygge både indlæggelser og genindlæggelser.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Det handler i bund og grund om at lette overgangen fra indlæggelse til hverdag for de patienter, som udskrives fra Psykiatrisk Akutmodtagelse. Når vi forlænger støtten fra sygehuset ud i eget hjem, mindsker vi også risikoen for tilbagefald. Den mulighed skal selvfølgelig være tilgængelig for alle syddanske patienter, der har behovet.

Tidlig indsats gør en forskel

De mobile skadestuer tilbyder både kontakt telefonisk, via video eller ved besøg inden for 24 timer efter man henvender sig. Det er muligt at reagere hurtigt og hjælpe kriseramte borgere, der normalt ville kræve behandling under indlæggelse. På grund af den tidlige indsats kan nogle indlæggelser forkortes, og i nogle tilfælde kan de helt undgås. På den måde kan man nå at tage hånd om patienten i opløbet og tage stilling til det videre forløb, så patienten kan blive i sine vante rammer og undgå en indlæggelse.

Formanden for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF) siger:

- Vi ved, at hurtig og kompetent hjælp har en positiv effekt. Det viser patienttilfredshedsundersøgelsen også. Det har stor betydning for patienterne, at man kan få hjælp i vante, trygge rammer eller komme hurtigere hjem efter en kort indlæggelse. Den mobile skadestue giver os en bredere pallette af tilbud, som kan tilpasses borgernes behov.

Regionsrådet behandler sagen på sit møde 17. december 2018. 

Fakta

Den mobile skadestue består af et team med to udkørende specialsygeplejersker.
I 2017 rykkede den mobile skadestue ud 1142 gange.
De mobile skadestuer har åbent alle ugens dage fra kl. 13 – 21.

Regionsrådet har afsat 9,5 mio. kr. til de mobile skadestuer.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Thies Mathiasen

Formand for psykiatri og socialudvalget

Regionsrådet


40 40 77 46
APPFWU02V